รายชื่อลูกค้างานรับรอง

รายชื่อลูกค้าที่ได้รับการรับรอง

ด้วยความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าของเรา ลูกค้าไม่เพียงแต่ได้การรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ แต่เป็นสร้างความการมั่นใจให้ท่านได้ว่า ลูกค้าของเราจะเป็นทางเลือกที่ดีในการทำธุรกิจร่วมผ่านห่วงโซ่อุปทานกับท่าน  จากมาตรฐานการทำงานที่เป็นเลิศของลูกค้าของเรา

 หากท่านต้องการค้นข้อมูลเพิ่มเติม ได้โปรดใช้ระบบฐานข้อมูลค้นหาของเรา

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 

 

 

ผู้ตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ
• การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์: ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

ร่วมงานกับเรา

รับสมัครผู้ร่วมงาน

ร่วมงานกับ สถาบันมาตรฐานอังกฤษ  สถาบันผู้ร่างมาตรฐาน ส่งมอบองค์ความรู้และการตรวจประเมิน

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติ

จบปริญญาตรีทุกสาขา

  • มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารหรือตัวแทนฝ่ายบริหาร
  • มีประสบการณ์ในการทำงานที่ต้องประสานงาน
  • ภาษาอังกฤษ พออ่านออกเขียนได้
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 

 

ตำแหน่ง :ผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ
• การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์: ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

ตำแหน่ง :ผู้ตรวจประเมินด้านคุณภาพ

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์: ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

 

ตำแหน่ง :ผู้ตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คุณสมบัติ
• การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านอาขีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์: ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

 

ตำแหน่ง : วิทยากร

คุณสมบัติ
• การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม / การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ : อย่างน้อย 3 ปี ในด้านการสอนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) / ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001, OHSAS 18001) ระบบคุณภาพ ( ISO9001) หากมีประสบการณ์ในการตรวจประเมิน หรือเป็นที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งประวัติ หลักฐาน เงินเดือนที่ต้องการมาที่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บริหารจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ
บริหารจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ

รายชื่อบริษัทในประเทศที่ให้บริการรับรอง / เป็นที่ปรึกษา / ฝึกอบรม

 

รายชื่อผู้ให้บริการที่ปรึกษาและงานรับรองระบบบริหาร

 

ชื่อบริษัท
ที่อยู่

การบริการและสาขาการบริการ

การรับรอง

ที่ปรึกษา

ฝึกอบรม

เกมบะ เอส พี ซี แมนเนจเม้นท์ บจก.
179/51 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กทม. 10700
Tel: 0-2744-8900
Fax: 0-2744-7203

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; Sig sixma; Balance Scorecard

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; Sig sixma; Balance Scorecard

โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส บจก.
25/71 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel: 0-2526-4759; 0-2969-7781
Fax: 0-2526-7460
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QMS

not provided

not provided

โกลบอล โปรดักส์ แอนด์ เซอวิสเซส บจก.
ส่วนงานบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมการบริหารธุรกิจ 99/188 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2513-6447
Fax: 0-2513-6797
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS;
OHSAS/TIS 18000;
ISO/TS 16949;
QS 9000;
SA 8000;
HACCP; GMP;
SQF 2000; TQM

QMS; EMS;
OHSAS/TIS 18000;
ISO/TS 16949;
QS 9000;
SA 8000;
HACCP; GMP;
SQF 2000; TQM

โกลบอลกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์
140 อาคารวัน แปซิฟิค ชั้น 14 ห้อง 14001 ถ. สุขุมวิท กทม. 10110
Tel: 0-2653-5033
Fax: 0-2653-5109
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.globalgroup.co.th

QMS; EMS; OHSAS 18001; GMP; HACCP; ISO 22000; Lift & Machinery Regulations & CE Marking

not provided

QMS: ISO 22000; HACCP

ควอลายน์ แมเนจเม้นท์ บจก.
14/35 ถ.ติวานนท์ บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel: 0-2961-8061-2
Fax: 0-2584-6576

not provided

QMS

QMS

ควอลิตัส เซอร์วิส บจก.
14/224 ซอยฟลอร่าวิลล์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel: 0-2722-3037; 0--2722-4055-84 ext. 5016
Fax: 0-2722-3038

not provided

QMS; EMS; ISO/IEC Guide 25; ISM Code-Safety management

QMS; EMS; Lead assessor course -QMS; EMS; ISO/IEC Guide 25; ISM Code-Safety management

ควอลิตี้ ซิสเท็ม ดีเวลล้อปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บจก.
56/23 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม 63/2 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.10160
Tel: 0-2421-5402
Fax: 0-2809-4584

not provided

QMS; EMS;
QS 9000;
GMP/HACCP;
SQF 2000;
CE Mark;
EN 46000;
SA 8000

ISO 9000 Lead Assessor;
ISO 14000 Lead Assessor;
ISO 9001:2000 Transition;
Internal Quality Audit;
ISO 9000/14000 Introduction and Implementation;
HACCP & SQF 2000 Introduction and Implementation

ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ บจก.
11/4 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
Tel: 0-2802-8961
Fax: 0-2802-8962

not provided

QMS; EMS; GMP; HACCP

QMS; EMS; GMP; HACCP

ควอลิตี้ เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) บจก.
70/770 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel: 0-2902-0384-5; 0-2516-5298
Fax: 0-2902-0589; 0-2516-1349

not provided

QMS; EMS

QMS; EMS

ควอลิตี้ แอดแวนเทจ บจก.
133 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 57/2 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel: 0-2886-5297
Fax: 0-2886-5298
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS

QMS; EMS; TQM; QMR;
Lead Auditor; 5's

ควอลิตี้ แอดไวซ์ บจก.
12 ซอยล้วนเจืออนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท บางนา กทม. 10250
Tel: 0-2745-1600
Fax: 0-2745-2801

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP

ควอลิตี้โฟกัส บจก.
66/14 ซอยพิบูลสงคราม 2 (จาริพิบูลย์) ถนนพิบูลสงคราม บางเขน เมือง นนทบุรี 11000
Tel: 0-2966-6256; 0-2966-5498
Fax: 0-2966-5459

not provided

QMS; EMS; GMP; HACCP; QS 9000

QMS; EMS; GMP; HACCP; QS 9000

ควอลิตี้สเปเชียลลิสท์ บจก.
101/121 หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
Tel: 0-2902-9500-1
Fax: 0-2902-8852

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000

QMS; EMS; OHSAS 18000

ควอลิตี้อัลลัยแอนซ์ (ประเทศไทย) บจก.
394/751 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กทม. 10160
Tel: 0-2803-9057; 0-2803-9359
Fax: 0-2803-9057
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.qatthailand.com

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; SA 8000; QS 9000

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; SA 8000; QS 9000

คอนเคอเรนท์ แมแนจเม้นท์ บจก.
2529/136 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
Tel: 0-2665-2826
Fax: 0-2665-2827
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; GMP; HACCP; QS 9000; ISO/IEC 17025; TQM; 5S

QMS; EMS; GMP; HACCP; QS 9000; ISO/IEC 17025; TQM; 5S

คิว คอน บิสซิเนส บจก.
731 ชั้น 7 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง กทม. 10400
Tel: 0-2641-7933; 0-2641-7934
Fax: 0-2641-7935
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; SA 8000; TLS 8001:2003; Customer Requirement STD

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; SA 8000; TLS 8001:2003; Customer Requirement STD

คิวซีดี แมเนจเม้นท์ บจก.
74/73 หมู่ 5 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว กทม. 10230
Tel: 0-2917-8601
Fax: 0-2917-9188

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP

คิวซีบี ควอลลิทิ เซลทิฟฟิเคชั่น บิวโร หจก.
74/206 หมู่ที่ 5 ซ. รามอินทรา 74 ถ. รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel: 0-2917-9143-4
Fax: 0-2917-8260
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.qcbinc.com

QMS; EMS; QS 9000

not provided

QMS; EMS; QS 9000

คิวโซลูชั่น บจก.
75/42 โครงการธนาเพลส อาคารดี ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
Tel: 0-2907-7700
Fax: 0-2907-7600

not provided

QMS; EMS

QMS; EMS

คิวสตรีท บจก.
196/12-13 ซอยยศเส ถนนกรุงเกษม วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กทม. 10100
Tel: 0-2621-7709-10
Fax: 0-2621-5113

not provided

QMS; EMS

QMS; EMS

คิว-อัพ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
36/518 หมู่ 6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Tel: 0-2920-1897-8
Fax: 0-2920-3146
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; Safety (CE; UL; CSA; JIS; VDE)

ISO/IEC 17025; GMP; HACCP; ISO 22000; ISO 13485; SA 8000; OHSAS 18001; ISO/TS 16979; Inductivinty Improvement Balance Scorecard/KPI; Business Plan; IFS; BRC; SPC; QC/QA; TQM; Kaizen; Suggession.HRM

คิวเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) บจก.
77/564 ถ. ติวานนท์ ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
Tel: 0-2961-4444
Fax: 0-2961-4224
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.qexpress.biz

not provided

QMS; EMS; TS 16949; OHSAS 18000; ISO/IEC 17025; SA 8000; ISO 13485; ISO/IEC 27001; ISO 22000; QS 9000; H.A.; GMP; HACCP; BRC; IFS; HRD; TPM; 5 S; QCC; Accounting; Productivity; Business Plan

QMS; EMS; ISO 22000; ISO/IEC 27001; ISO/IEC 17025; GMP; HACCP; BRC; IFS; OHSAS 18000; HRD; TPM; 5 S; QCC; Accounting; Productivity; Business Plan

คิวเอ็มไอ-เควสท์ (ประเทศไทย) บจก.
32/32 ซิโนไทยทาวเวอร์ ชั้น 11 สุขุมวิท 21 (ซ.อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel: 0-2661-7240-2; 0-2636-6985
Fax: 0-2260-1313; 0-2636-6686

not provided

QMS; EMS; EN46000;
CE Mark; ISO/IEC Guide 25

QMS; EMS; EN46000;
CE Mark; ISO/IEC Guide 25; IRCA (IQA) Registered course

คิวแอนด์อี แมนเนจเม้นท์ บจก.
52/25-26 ซอยรามคำแหง 60/4 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ 10240
Tel: 0-2735-1503-4
Fax: 0-2735-1504

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; SA 8000; Six Sigma

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; SA 8000; Six Sigma

คิวแอนด์เอ ควอลิตี้แอนด์แคลิเบรชั่น บจก.
50/52 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
Tel: 0-2710-2138; 0-2753-7452
Fax: 0-2753-7452

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; QS 9000

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; QS 9000

เคปบางกอก บจก.
549 ซ.ลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
Tel: 0-2939-8646
Fax: 0-2939-8647

not provided

QMS; EMS

QMS; EMS;
QCC and other quality related courses

จีอีเอ็ม ควอลิตี้ บจก.
50/492 ชั้นล่าง โรงแรมอีสตินเลคไซด์ เมืองทองธานี 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel: 0-2503-2062-81 ext. GEM
Fax: 0-2984-0302
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; HACCP; GMP; ISO/IEC Guide 25

QMS; EMS; HACCP; GMP; ISO/IEC Guide 25

เจแปน ควอลิตี้ แอชชัวแรนซ์ ออร์แกไนเซชั่น (เจคิวเอ) ดำเนินการผ่าน ที คิว เอ บจก.
อาคาร 253 อโศก ชั้นที่ 23 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel: 0-2664-4004
Fax: 0-2664-4064
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.tqa.co.th

ISO 9001:2000; EMS; QS 9000; ISO/TS 16949; OHSAS 18001; HACCP

not provided

QMS; EMS

เจอาร์ ซินเนอร์จี้ บจก.
99/24 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 11 หมู่ 4 ถ. แจ้งวัฒนะ ต. คลองเกลือ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
Tel: 0-2962-1949
Fax: 0-2962-1565
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.jrs.co.th

not provided

QMS; EMS;
QS 9000;
ISO/TS 16949;
ISO/IEC 17025;
GMP/HACCP;
OHSAS 18001

QMS; EMS;
QS 9000;
ISO/TS 16949;
ISO/IEC 17025;
GMP/HACCP;
OHSAS 18001

ซี ซี ที สแควร์ บจก.
1570 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2939-7717
Fax: 0-2513-7906
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.cctsquare.com

not provided

QMS; ISO/IEC 17025; QS 9000

QMS; ISO/IEC 17025; QS 9000

ซีคิวเอ็ม บจก.
39/1 ซอยลาดพร้าว 124 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel: 0-2934-1178-9
Fax: 0-2934-1180

not provided

QMS; EMS; HACCP; TQM

QMS; EMS;
on request

ซูเพิร์บ ควอลิตี้ เซอร์วิส บจก.
102/167 หมู่ 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
Tel: 0-2258-5388
Fax: 0-2258-5388

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; CE Mark; Management Skill; 5S; TDA

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; CE Mark; Management Skill; 5S; TDA

เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) บจก.
3/13 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
Tel: 0-2279-9909
Fax: 0-2279-9910
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.cert-int.com

QMS; EMS; ISO/TS 16949; OHSAS 18001; GMP; HACCP; BS 7799;
ISO 22000; ISO27001

not provided

not provided

เซิร์ท คอร์ป (ประเทศไทย) บจก.
1097/5 อาคารบิ๊กเบน ถนนวิเชียรโชฏก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
Tel: 0 3442 7535 6
Fax: 0 3442 7537
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.mscertthai.com

QMS; EMS; Codex; GMP; HACCP; ISO 22000:2005; OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2005

not provided

not provided

ดอส อินเตอร์เนชั่นแนล เทรนนิ่ง บจก.
296 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel: 0-2934-1501-4
Fax: 0-2539-7139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; HACCP

QMS; HACCP

ดับบลิวคิวเอ เวิร์ลด์ควอลิตี้ แอสโซซิเอท บจก.
100/86 ถนนรามอินทรา คันนายาว กทม. 10230
Tel: 0-2510-1144
Fax: 0-2945-8082

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000

QMS; EMS; OHSAS 18000

ดิน พี บจก.
37/35 สุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel: 0-2381-5982
Fax: 0-2381-5982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

EMS

EMS

เดท นอร์สกี เวริทัส (ประเทศไทย) บจก.
193/35 อาคารเลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel: 0-2264-0313-4
Fax: 0-2264-0315

QMS; EMS; QS 9000; OHSMS

not provided

LCM; ISRS; IQRS; IERS

ไดเรคท์ ออกาไนซิ่ง ซัพพลาย บจก.
296 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Tel: 0-2934-1501-4
Fax: 0-2539-7139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; GMP; HACCP

QMS; EMS; GMP; HACCP

เตทต้า อี เอเซีย บจก.
79/2 ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2939-7050-1
Fax: 0-2939-7589

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP

ท็อปคอนซัลติ้งแอนด์เทรนนิ่ง บจก.
25/437 หมู่ 10 ตำบลลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
Tel: 0-2549-7455
Fax: 0-2549-8491

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000

QMS; EMS; OHSAS 18000

ท้อปแมนเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) บจก.
19/50 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก ราชบูรณะ กทม. 10140
Tel: 0-2427-5676; 0-1841-5927
Fax: 0-2428-3637
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; Year 2000 project management

QMS; Year 2000 project management

ที คิว พี คอนซัลติ้ง บจก.
4/1152 ถ. นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. 10230
Tel: 0-2311-3349; 0-1815-4294
Fax: 0-2311-3349

not provided

QMS; ISO/IEC 17025;
ISO 15189;
QS 9000;
EN 46000; SPC;
The 7 QC Tools;
The New 7 QC Tools;
Production Planning;
GMP/HACCP;
QC Story;
TQM; SQF 2000;
SA 8000

QMS; ISO/IEC 17025;
ISO 15189;
QS 9000;
EN 46000; SPC;
The 7 QC Tools;
The New 7 QC Tools;
Production Planning;
GMP/HACCP;
QC Story;
TQM; SQF 2000;
SA 8000

ที่ปรึกษาธุรกิจอาเธอร์แอนเดอร์เซ่น บจก.
อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 20-22; 989 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel: 0-2658-0658
Fax: 0-2658-0660-3
Email: % This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.arthurandersen.com

not provided

QMS; EMS

QMS; EMS

ทียูวี ไรน์แลนด์ ประเทศไทย บจก.
ชั้น 18 ธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์ 2445/36-38 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10320
Tel: 0-2318-4862-3
Fax: 0-2318-4864
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.tuv.com

QMS; EMS;
ISO 13485;
ISO/IEC 17025; JIS Q 9001:2000;
HACCP;
TL 9000;
OHSAS;
SA 8000;
QS 9000;
ISO/TS 16949;
VDA 6.1;
CE Marking;
GS Mark;
EMC Mark International Approvals;
E Mark

not provided

Management tools and techniques for maintaining the QMS; EMS;
ISO 13485;
ISO/IEC 17025;
HACCP;
SA 8000;
TL 9000;
OHSAS;
QS 9000;
ISO/TS 16949;
Product Safety Testing Seminar

ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) บจก.
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 111 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
Tel: 0 2564 8041
Fax: 0 2564 8042
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.tuv-sud-psb.co.th

QMS; EMS; ISO/TS16949; EMAS; EfbV; SA8000; ISO 13485; GMP; HACCP; IFS; BRC; EUREB-GAP; ISO22000; OHSAS/TIS18001; TL9001; SCC; BS7799; VDA6.1/6.2/6.4; AS9100

not provided

QMS; EMS; ISO/TS16949; EMAS; EfbV; SA8000; ISO 13485; GMP; HACCP; IFS; BRC; EUREB-GAP; ISO22000; OHSAS/TIS18001; TL9001; SCC; BS7799; VDA6.1/6.2/6.4; AS9100

ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) บจก.
ชั้น 16 อาคารเนชั่น; 46/75-76 หมู่ 10 ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel: 0-2751-4050
Fax: 0-2751-4048
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.tuv-nord.com

QMS; EMS; OHSAS 18001; ISO/TS 16949; CDM;
ISO 13485/ISO 13488;
ISO 22000; HACCP;
SA 8000/AVE/BSCI;
ISO 27001; BS 15000;
CE Marking; GS Marking; ATEX; Third Party Inspection

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18001; ISO/TS 16949; CDM;
ISO 13485/ISO 13488;
ISO 22000; HACCP;
SA 8000/AVE/BSCI;
ISO 27001; BS 15000;
CE Marking; GS Marking; ATEX; Third Party Inspection

เทคโนกรีน แมเนจเมนต์ คอนซัลแตนท์ บจก.
102/231 หมู่บ้านลัดดารมย์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000
Tel: 0-2922-2255
Fax: 0-2922-2955
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: come.to/technogreen

not provided

QMS; EMS; ISO/IEC Guide 25

QMS; EMS; ISO/IEC Guide 25

เทรดมาสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางบำหรุ บางพลัด กทม. 10700
Tel: 0 2886 4737
Fax: 0 2886 5501

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; CE Mark; Management Skill; 5S; TDA

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; CE Mark; Management Skill; 5S; TDA

ไทยประเมินรับรองสากล บจก.
25/56 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120
Tel: 0 2678 6751
Fax: 0 2678 6750
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.ticacert.com

QMS; EMS

not provided

QMS; EMS; ISO/TS 16949; TQM; Six Sigma Black Belt; Team Problem Solvings; 7-QC tools; Implementing 5 S's; Human Resource Management / Development

โนโว ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 15; 254 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel: 0-2652-5351-2; 0-2218-9856
Fax: 0-2652-5350
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.novo.com.sg

not provided

QMS; EMS; ISO/IEC 17025; HACCP; TQM; QS 9000; Human resource management

QMS; EMS; ISO/IEC 17025; HACCP; TQM; QS 9000; Human resource management

บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
1519/66-68 อาคาร 1 ห้อง 1105 ซ. ลาดพร้าว 41/1 ถ. ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
Tel: 0-2939-9097; 0-2939-9775
Fax: 0-2939-9684
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; Safety Management BS 8800; Safety Risk Assessment; Environmental Aspects Assessment

QMS; EMS; Safety Management BS 8800; Safety Risk Assessment; Environmental Aspects Assessment

บี คิว ไอ คอนซัลแตนท์ บจก.
119/182 หมู่ 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
Tel: 0-2870-7382; 0-1826-9304
Fax: 0-2383-5020
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.bqiconsultant.com

not provided

ISO9001:2000;
EMS;
TIS 18000;
GMP;
Business Management; Accounting System Planning; Business Plan

ISO9001:2000;
EMS;
OHSAS 18000;
Balanced Scorecard and Value Chain Management; KPI

บีเอ็ม ทราดา (ประเทศไทย) บจก.
14/16 ซ. ฟลอราวิลล์ ถ. พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel: 0-2722-2981; 0-2722-4055-84 ext.5011
Fax: 0-2722-0179
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QMS; EMS; Tickit; Product conformity certification; EMAS certification

not provided

QMS; EMS; ISO/IEC Guide 25; ISM Code; Safety management

บีเอ็ม ทราด้า รีจิสตร้า (ประเทศไทย) บจก.
321/67 ถนนริมทางรถไฟ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
Tel: 0-3442-7536
Fax: 0-3442-7537
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.bmtradathai.com

QMS; EMS; HACCP; ISO 22000:2005; OHSAS18001:2007; ISO 27001:2005

not provided

not provided

บีเอสไอ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) บจก.
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้นที่ 10 ยูนิต 1005 ถ. พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel: 0-2636-0817-9
Fax: 0-2636-0827
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.bsithailand.com

QMS; EMS; QS-9000; ISO/TC 16949; ISO 17799/ BS7799;
TL-9000; ESD; OHSAS18001; CE Mark;
Kite Mark

not provided

QMS; EMS; QS-9000; ISO/TC16949; ISO 17799/ BS7799;
TL-9000; ESD; OHSAS18001

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) บจก.
เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 16; 195 ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธรใต้ กทม. 10120
Tel: 0-2670-4800
Fax: 0-2670-0510-1
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.certification.bureauveritas.com

QMS; EMS; OHSAS18001; TIS18001; SafetyCert; SA8000; ISO/TS16949; ISO29000; GMP; Thai FDA ISO22000; GMP; HACCP;BRC; IFS; EurepGAP; Organics; Food Hygiene; ISMS/ISO27001; ISO17799; ISO20000; TL9000; Integrated Management System; Code of Conduct

not provided

QMS; EMS; OHSAS18001; TIS18001; SA8000; ISO/TS16949; GMP; HACCP; BRC; IFS; EurepGAP; Organics; Food Hygiene; Integrated Management System; Continual Improvement

เบสไลท์ เทคโนโลยี คอนเซาท์แตนท์ บจก.
622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 10 เลขที่ 10/2-3 สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กทม. 10110
Tel: 0-2664-7201
Fax: 0-2260-8099
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ISO 17799; BS 7799

ISO 17799; BS 7799

ISO 17799; BS 7799

ปิโตรเคมีแห่งชาติ บมจ.
123 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2617-7800
Fax: 0-2617-7888

not provided

EMS; OHSAS/TIS 18000

EMS; OHSAS/TIS 18000

โปร-แอพพลิเคชั่นเซอร์วิซ บจก. (UL) (Authorized Sales Representative of Underwriters Laboratories Inc.)
46/173 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel: 0-2363-7767-9
Fax: 0-2363-7770
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.proapplication.com

UL Mark for U.S. and Canada; UL Mark for Argentina; UL-GS Mark for Germany; S Mark for Argentina; CCC Mark for China; PSE Marks for Japan; CE Marking for Europe; NOM Mark for Mexico; Brazilian Mark; RoHS Directive

Provided Services Covering Global Product Safety Certification ; e.g. CE Marking; RoHS & WEEE Directive; E Mark for Europe; CB Scheme for international markets; TISI Mark for Thailand ; Canada and Other National Mark; FCC&EMC Certificate; etc.

RoHS; Six Sigma; Product Safety

พรีม่า แมเนจเม้นท์ บจก.
58/79 ชั้น 5 วิภาวีคอนโด ซ.วิภาวดี 16 (โชคชัยร่วมมิตร) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 0-2690-0600-1
Fax: 0-2690-0601
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.primamgt.com

not provided

ISO 9001 (manufacturing & service); EMS; QS 9000;
ISO/TS16949;
GMP/HACCP; etc.

In-house and public training on ISO 9001;
QS 9000; EMS;
ISO/TS 16949; GMP/HACCP; 6-Sigma; KPI; Policy Deployment; Statistic; 5S; etc.

พารากอน แมเนจเม้นท์ บจก.
51/993 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
Tel: 0-2995-6671
Fax: 0-2995-4375

not provided

QMS; EMS;
QS 9000; HACCP; ISO/IEC Guide 25

QMS; EMS;
QS 9000; HACCP; ISO/IEC Guide 25

พีทีแอนด์ซิสเต็มส์ดีเวลลอปเมนท์ บจก.
110/37 ซ.โพธิ์แก้ว ถ.นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
Tel: 0-2948-4183-4
Fax: 0-2948-4184

not provided

QMS; EMS; TQM; TQC; HRM; PSDM (KT)

QMS; EMS; TQM; TQC; HRM; PSDM (KT)

เพอร์รี่ จอห์นสัน รีจิสตราร์ อิงค์
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 เลขที่ 179 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
Tel: 0-2343-1713
Fax: 0-2343-1712
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.pjr.com

QMS; EMS; QS 9000

not provided

not provided

เพอร์รี่ จอห์นสัน อิงค์
เลขที่ 55 ชั้น 10 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel: 0-2655-4700; Toll free : 1-800-295-534
Fax: 0-2655-4699
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.pji.com

not provided

QMS; EMS; QS 9000; ISO/TS 16949

QMS; EMS; QS 9000; ISO/TS 16949

ไพรม์เอเชีย บจก.
3/94 อาคาร 1 ชั้น 8 ประชานิเวศน์ 1 สแควร์ ถ. เทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2580-3048
Fax: 0-2580-3049

not provided

QMS; Safety

QMS; Safety

ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป บจก.
228/13 ซอยลาดพร้าว 10 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 0 2589 3981 2
Fax: 0 2589 3981 2 # 104
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP

แฟรนซิสโก อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
389/7 หมู่ 4 ถ.ร่มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กทม. 10520
Tel: 0-2915-3005; 0-2915-1606
Fax: 0-2915-1606
Email: % This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.franciscointer.com

not provided

ISO 9000; EMS; ISO/IEC Guide 25; QS 9000; GMP; HACCP

ISO 9000; EMS; ISO/IEC Guide 25; QS 9000; GMP; HACCP

มูดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) บจก.
539/2 อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 11 C ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel: 0-2248-1817
Fax: 0-2248-5707
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.moodythai.com

QMS; EMS; QS 9000;
TS 16949
OHSAS 18001
SA 8000

not provided

EARA accredited ISO 14000; IRCA accredited ISO 9000 and lead auditor courses

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
127/36 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2681-2222
Fax: 0-2681-2221
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; QSME; TLS 8001; SA 8000

not provided

แม็กซ์ ควอลิตี้ บจก.
3/32 ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม. 10400
Tel: 0-6991-3002; 0-2279-9881
Fax: 0-2615-2822
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; QS 9000; OHSAS 18001; ISO/TS 16949; GMP; HACCP

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; SA 8000; TLS 8000; Human Resource; IT Management

แมนเนจเมนท์ เซิร์ท บจก.
เลขที่ 1 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 2 ชั้น 26 ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 0-2699-5063-4
Fax: 0-2699-4108

QMS; EMS

not provided

QMS
; ISO 9001:2000;
Improvement and to Increase Potential of Assessor;
Tools for Improvement of a Quality

แมเนจเมนท์โซลูชั่นส์อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
Tel: 0-2509-9054-5
Fax: 0-2509-9060

not provided

QMS; EMS

QMS; EMS

ยูนิเวอร์แซลคอมไพลแอนซ์รีจิสตร้า บจก.
29/125 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
Tel: 0-2526-6609-10
Fax: 0-2526-6610

not provided

QMS; EMS; GMP; HACCP

QMS; EMS; GMP; HACCP

ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) บจก.
25/73 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel: 0-29697722-5
Fax: 0-29697726-7

QMS; EMS; QS 9000

not provided

not provided

ยูไนเต็ด อินทิเกรชั่น บจก.
626 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
Tel: 0-2880-0952
Fax: 0-2880-0953
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.uintegration.com

not provided

QMS; EMS;
QS 9000;
ISO/TS 16949;
GMP/HACCP;
OHSAS/TIS 18000;
SA/TLS 8000;
TQC/TQM;
QCC 5-s

QMS; EMS;
QS 9000;
ISO/TS 16949;
GMP/HACCP;
OHSAS/TIS 18000;
SA/TLS 8000;
TQC/TQM;
QCC 5-s

ยูโรเปี้ยน ควอลิตี้ แอสชัวแรนซ์
83/103 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel: 0-2591-6483-4
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.eqapacific.com

QMS; EMS; AS 9100; ISO/TS 16949; OHSAS 18001; GMP; HACCP; SA 8000

not provided

QMS; EMS; AS 9100; ISO/TS 16949; OHSAS 18001; GMP; HACCP; SA 8000

ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก.
3079/8-10 อาคาร Easynet ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง กทม. 10260
Tel: 0-2730-6300
Fax: 0-2730-6305

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; GMP; HACCP

QMS; EMS; OHSAS 18000; GMP; HACCP

โรแบร์แอนด์แสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) บจก.
193/31 อาคารเลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ชั้น 8 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel: 0-2661-8952-57
Fax: 0-2661-8958
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.robere.com

not provided

QMS; EMS; TQM; EN46000;
CE mark;
QMS Auditor;
Certified Lead Auditor;
Certified Internal auditor;
Six Sigma;
ISO/TIS16949;
SA8000

QMS; EMS; TQM; EN46000;
CE mark;
QMS Auditor;
Certified Lead Auditor;
Certified Internal auditor;
Six Sigma;
ISO/TIS16949;
SA8000

ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บจก.
อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 14; 3388/46 ถ.พระราม 4 คลองตัน คลองเตย กทม. 10110
Tel: 0-2367-5594-7 ext. 7
Fax: 0-2367-5249
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.th.lrqa.com

QMS; EMS; OHSAS 18001; ISO/TS 16949; ISO 50001; ISO 22000; GMP; HACCP; ISO 22002-1; PAS 223; FSSC 22000; BRC; CDM; ISO 14064-1; CSR; EU-ETS; ISO 13485; AS9100; ISO 28000; CE Marking; PED Directives

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18001; ISO/TS16949; ISO 50001; ISO 22000; GMP; HACCP; ISO 22002-1; PAS 223; FSSC 22000; BRC; ISO 14064-1; CSR; ISO 13485; AS9100; ISO 28000

โลมา บิสซิเนส คอนซัลติ้ง บจก.
5/2215-6 ซ.7 ถ.สามัคคี ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel: 0-2980-0061
Fax: 0-2980-0062
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.loma.co.th

not provided

QMS; EMS; TIS 18000

QMS; EMS;
TIS 18000;
Quality Improvement Trainings

วิท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซสเมนท์ (ประเทศไทย) บจก.
1126/1 อาคารวานิช 1 ชั้นที่ 9 ห้องหมายเลข 904; 906 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel: 0-2255-8746-8
Fax: 0-2255-8749
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.wit-int.com

QMS; EMS; QS 9000; ISO/TS 16949; TL 9000; HACCP; CE; Organic Certificate and etc

not provided

not provided

วีทีไอ (กรุงเทพ) บจก.
101/22 หมู่ที่ 3 ถ. รัตนธิเบศร์ ต. ไทรม้า อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
Tel: 0-2985-3350-3
Fax: 0-2985-3004
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QMS; EMS; QS 9000; OHSAS 18000

not provided

ISO 9000 Lead Assessor;
ISO 14000 Lead Assessor

เวอร์ตี้ คอนเซลเลอร์ บจก.
200/518 ซ.เปรมประชา ถ.วิภาวดีรังสิต อ.เมือง ปทุมธานี 12000
Tel: 0-2536-2842
Fax: 0-2536-2842
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS

QMS; EMS

เวิลด์วายด์แมเนจเม้นท์ บจก.
604 อาคารมิตติ้งมอลล์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กทม. 10700
Tel: 0-2879-0877-9
Fax: 0-2879-0878

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; SA 8000

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; SA 8000

แวลูบิสซิเนส คอนซัลแทนท์ บจก.
13/1 พหลโยธิน 30 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2939-6904
Fax: 0-2939-6905

not provided

QMS

QMS

ศูนย์คุณภาพและความปลอดภัย
57 ซอย 5 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2272-1640-2
Fax: 0-2617-9003

not provided

QMS; EMS

QMS; EMS

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
อาคารยาคูลท์ ชั้นที่ 12-15; 1025 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กทม. 10400
Tel: 0-2619-5500
Fax: 0-2619-8100
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.ftpi.or.th

not provided

QMS; EMS; Productivity and Human resource development

QMS; EMS; Productivity and human resource development

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
Tel: 0-2617-1723-36
Fax: 0-2617-1707-9
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.masci.or.th

ISO 9000; EMS;
TIS 18000

not provided

not provided

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
210 สุขุมวิท 64 โรงกลั่นน้ำมันบางจาก อาคาร 4 กทม. 10260
Tel: 0-2331-0047; 0-2741-6350-7
Fax: 0-2332-4870
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.tei.or.th

Green Label

not provided

not provided

สถาบันสิ่งเสริมเทคโนโลยี
ซอยพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กทม. 10250
Tel: 0-2717-3000-29 # 81
Fax: 0-2719-9481-3

not provided

QMS; ISO/IEC 17025

QMS; ISO/IEC 17025

สถาบันอาหาร
2008 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Tel: 0-2886-8088
Fax: 0-2886-8106-7
Web: www.nfi.or.th

not provided

HACCP; GMP:
ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025; GMP and HACCP in Food Industry; Process Control Produces (PCP) for Low-Acid Food

สยาม ดีเวลลอปเมนท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ บจก.
เลขที่ 200 หมู่ 4 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 505 ถ. แจ้งวัฒนะ ต. ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
Tel: 0-2583-6098-9
Fax: 0-2583-3355
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS;
TIS 18000; Risk Assessment

not provided

สยามโปรดัคติวิตี้ บจก.
48 ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel: 0-2246-9106-7
Fax: 0-2246-9109

not provided

ISO 9000; TPM; TQM

ISO 9000; TPM; TQM

สำนักงานรับรองระบบคุณภาพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (สร.-วสท.)
487 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น 3 ซ.รามคำแหง 39 วังทองหลาง กทม. 10310
Tel: 0-2319-2410-3; 0-2319-2708-11 ext 330-335
Fax: 0-2319-2706
Email: % This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QMS; EMS; Tickit Product Certification

not provided

QMS; EMS

สำนักรับรองระบบคุณภาพภายใต้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2579-9541
Fax: 0-2579-9541
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.tistr.or.th

QMS; EMS

not provided

QMS; EMS

อซิมุธ บจก.
1 ฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กทม. 10320
Tel: 0-2642-0333-4; 0-2642-0330
Fax: 0-2699-4113-4
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.azimuth.co.th

not provided

QMS; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; SA 8000

QMS; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; SA 8000

อนันต์ราทิแอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) บจก.
24 อาคารไพร์ม ถนนสุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel: 0-2260-4960-3
Fax: 0-2260-4962

not provided

QMS; EMS

not provided

ออมเน็กซ์ บจก.
140 อาคารแปรซิฟิกเพรส ชั้น 17 ห้อง 1709 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel: 0-2254-7794-6
Fax: 0-2254-7797
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.omnex.com

not provided

QMS; QS 9000; ISO/TS 16949; ISO 9001:2000; ISO/IEC 17025; ISO 14001; QOS/BOS/TQM

QMS; EMS; QOS/BOS/TQM; Six Sigma Black Belt; QS 9000; ISO/TS 16949; ISO 9001:2000; Team Problem Solvings; 7-QC tools; Implementing 5 S's; Human Resource Management / Development

อารีโอป้า (ประเทศไทย) บจก.
958/5 อาคารวินนิ่ง ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel: 0-2713-0931-3
Fax: 0-2713-0934
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.areopa.com

not provided

ISO 9000; Business process re-engineering; TQM

QMS

อิคโซรา บจก.
101/77 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 49 ถ.เอกชน เขตบางบอน กทม. 10150
Tel: 0-2898-0458
Fax: 0-2898-0461
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.ixora.com

not provided

QMS; EMS

QMS; EMS

อิโคลัส เอ็นวี บจก.
382 การ์เด้นท์ซิตี้ ซ.สุขุมวิท 79 พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10250
Tel: 0-2332-7684
Fax: 0-2742-6263
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

EMS

not provided

อินติเกรตเต็ด แมเนจเม้นท์ ซิสเต็ม คอนซัลติ้ง บจก. (ไอเอ็มเอส คอนซัลติ้ง)
322/59 ชั้น 23 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ถ.สุรวงศ์ สี่พระยา บางรัก กทม. 10500
Tel: 0-2267-1140
Fax: 0-2612-1314
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18001

QMS; EMS; OHSAS 18001

อินเตอร์เทคเทสติ้งเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.
5/1 พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2930-6554
Fax: 0-2939-0661
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.itsintertek.com

QMS; EMS; QS 9000; CE; S-Mark; GS-Mark; WH-Mark; ETL; CETL

not provided

QMS; ISO 9000 Lead auditor course

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์ติฟิเคชั่นส์ บจก.
อาคารออมนิ เทาเวอร์ 69/53 ซ. 4 (นานาใต้) ถ. สุขุมวิท คลองเตย กทม. 10110
Tel: 0-2656-7758; 0-2656-8300 Ext. 3653
Fax: 0-2656-7759
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.intlcert.com

QMS; EMS; QS 9000; HACCP (AS/NZS 3901)

not provided

QMS; EMS; HACCP

อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น บจก.
(UL Thailand Inspection & Sales Center)

87/109 อาคารโมเดิร์นทาวน์ ชั้น 12 สุขุมวิท 63 วัฒนา กทม. 10110
Tel: 0-2711-4934-7; 0-2381-7745-6
Fax: 0-2381-7748
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.ii-th.com

QMS; EMS; SA 8000; OHSAS 18001; ISO/TS 16949; TL 9000; RC 14001; AS 9100; ISO 13485/13488; RoHS Directive; UL; DEMKO; CE Marking and ENEC Mark; S-UL-AR Mark; BR-UL Mark; CCC Mark; PSE Marks and UL-Apex S Mark; NOM Mark; GOST-R Mark; C-Tick Mark

Product Safety Certification

Product Safety Testing; Business Management Systems; Business Solutions

อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเมนทอล แมนเนจเม้นจ์ บจก. (ไอ.อี.เอ็ม บจก.)
339 อาคาร เดอะเรเนอซองส์ ซ. พิพัฒน์ ถ. สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กทม. 10500
Tel: 0-2231-5184-5; 0-2636-6683-4
Fax: 0-2236-6276
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.iem-thai.com

not provided

EMS; Environmental Audit; Safety Management System; Chemical Audit; Risk Assessment

EMS; Environmental Audit; Safety Management System; Chemical Audit; Risk Assessment

อินเตอร์เนชั่นแนลบิสซิเนสสแตนดาร์ดคอนเซาท์แทนส์ บจก.
3/22 อาคาร C7 เมืองทองธานี ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Tel: 0-2981-6200-1
Fax: 0-2981-6202
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; QS 9000; SA 8000; TQM/TPM; QCC; 5S; Productivity

QMS; EMS; OHSAS 18000; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; QS 9000; SA 8000; TQM/TPM; QCC; 5S; Productivity

อินทิเกรต คอนซัลติ้ง บจก.
12/555 อาคารกุหลาบ ชั้น 12 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
Tel: 0-2316-1210-3
Fax: 0-2316-1214

not provided

QMS; EMS; ISO/TS 16949; QS 9000

QMS; EMS; ISO/TS 16949; QS 9000

อิมโพร วิชั่น บจก.
26/56 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 10120
Tel: 0-2678-6701-2
Fax: 0-2678-6704
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; QS 9000; TQM; Kaizen

QMS; EMS; ISO/TS 16949; GMP; HACCP; QS 9000; TQM; Kaizen

อีอาร์เอ็ม เซอร์ติฟิเคชั่น แอนด์ แวริฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด
55 อาคารเวฟ เพลส ชั้น 17 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel: 0-2655-1706
Fax: 0-2655-1709
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.erm.com

ISO 14001

not provided

EARA Lead Assessor; EMS Implementation/ Auditing; EARA&RAB Accredited Lead Auditor

อีอาร์เอ็ม สยาม บจก.
55 อาคารเวฟ เพลส ชั้น 17 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
Tel: 0-2655-1390
Fax: 0-2655-1399
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.erm.com

not provided

EMS; H&S Management System; ER&S Training Workshop; System Streamlining (Integrated Management System);
ISO 14001 Pre-certification Assessment;
SA 8000

EMS Training (Introduction to ISO 14001; Implementation Training; Auditor Training); Health&Safety Training; SA8000

เอ็กซ์เซล ควอลิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
อาคารสุธรรมพงษ์ ชั้น G 13/13 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2743-4203
Fax: 0-2743-4204
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; ISO/IEC Guide 25

QMS; EMS; ISO/IEC Guide 25; TQM; QES

เอ็กซ์เพิร์ทเทรนนิ่ง บจก. และ เอ็กซ์เพิร์ทแมเนจเมนท์ บจก.
193/38 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110
Tel: 0-2661-9253; 0-2974-1206
Fax: 0-2661-9254; 0-2974-1207
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; ISO/IEC Guide 25; TIS 18000/BS 8800; Statistical Techniques; Root course analysis; QFD; Maintenance management

QMS; EMS; ISO/IEC Guide 25; TIS 18000/BS 8800; Statistical Techniques; Root course analysis; QFD; Maintenance management

เอเจเอ รีจีสตร้าส์ บจก.
200 หมู่ 4 อาคาร จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง 1802 ถ. แจ้งวัฒนะ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
Tel: 0-2964-9919
Fax: 0-2964-9920
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.ajathailand.com

QMS; EMS

not provided

QMS; EMS

เอซีอินโฟเทค บจก.
128/69 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 7 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel: 0 2216-5824-5
Fax: 0 2216-5826
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.acinfotec.com

not provided

ISO 27001; ISO 17799; BS 7799; Information Security Risk Assessment; Business Continuity Management

ISO 27001; ISO 17799; BS 7799; Information Security Risk Assessment; Business Continuity Management

เอซีเอส รีจิสตร้า บจก.
333 หมู่ 9 อาคาร เอ.พี.นครินทร์ ชั้น 17/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
Tel: 0 2748 6761 2
Fax: 0 2745 8105
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.acsregistrars-thai.com

QMS; EMS

not provided

not provided

เอ็นคิวเอ ซี.เอส. (ไทยแลนด์) บจก.
อาคาร ณ นคร ชั้น 9; 99/349 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210
Tel: 0-2990-6500; 0-2990-6544
Fax: 0-2990-6545
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QMS; EMS;
TS 16949;
OHSAS 18001

not provided

QMS; EMS;
TS 16949;
OHSAS 18001

เอ็นไวโร่ แปซิฟิค บจก.
เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 24 ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10320
Tel: 0-2642-0330; 0-2642-0333
Fax: 0-2699-4114
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.azimuth.co.th

not provided

QMS; EMS; EN46000;
TS 19649;
SA 8000

QMS; EMS; EN46000;
TS 19649;
SA 8000

เอบีเอส กรุ๊ป อิงค์
109 อาคารศรีเทพไทย ชั้น 6 ถ. บางนา-ตราด กม. 2.5 กทม. 10260
Tel: 0-2399-2420-7; 0-2576-1504
Fax: 0-2399-2419
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QMS; QS 9000

not provided

not provided

เอลลิแกนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก.
41/147 ลดาวัลย์เลคโคโลเนียล ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางบอน กทม. 10150
Tel: 0-2895-0204-5
Fax: 0-2895-0205

not provided

QMS

not provided

เอส ซี ดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์ติฟิเคชั่น บจก.
85/939 ซอยประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
Tel: 0 2462 5411
Fax: 0 2462 5412
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.scw.co.th

not provided

QMS; EMS

QMS; EMS; OHSAS 18001; ISO/TS 16949; Food Safety (ISO 22000)

เอสจีเอส (ประเทศไทย) บจก.
100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2678-1813-42
Fax: 0-2678-1508
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.sgs.com

QMS; EMS; QS9000; ISO/TS16949; TL 9000; SA8000; OHSAS18001; TIS 18001; ISO 13488; 13485/EN 46000;
CE Mark for Medical Device; FSC/Chain of Custody; QUALIFOR; GMP; HACCP; SQF 2000; Food Hygiene; CIEH; HCE; BRC; Organic; EUREPGAP; Private Label Support

not provided

QMS; EMS; QS9000; ISO/TS16949; TL 9000; SA8000; OHSAS18001; TIS 18001; ISO 13488; 13485/EN 46000;
CE Mark for Medical Device; FSC/Chain of Custody; QUALIFOR; GMP; HACCP; SQF 2000; Food Hygiene; CIEH; HCE; BRC; Organic; EUREPGAP; Private Label Support

เออีเอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก.
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 16; 195 ถ.สาธรใต้ ยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2670-0535
Fax: 0-2670-0540
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.aeat.co.uk

not provided

EMS; Safety management system; waste minimisation; process efficiency

EMS; Safety management system; waste minimisation; process efficiency

เอเอสเอ เมนเนจเมนท์ บจก.
90/23 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel: 0-2948-0357-8
Fax: 0-2519-8414
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; GMP; HACCP

QMS; EMS; GMP; HACCP

แอดวานซ์ นาฟ บจก.
144/96 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2377-4410-1
Fax: 0-2377-0324
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.anav.co.th

not provided

ISO 9001:2000; EMS; QS 9000; ISO/TS16949; AS 9100; HACCP; Improvement Engineering; SA 8000; Human Resources

ISO 9001:2000; EMS; QS 9000; ISO/TS16949; AS 9100; HACCP; Improvement Engineering; SA 8000; Human Resources

แอ็ดวานซ์ สแตนดาร์ด ควอลิตี้ แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บจก.
52/44 ซ.เทพนคร ถ.พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
Tel: 0-2973-8629; 0-2521-8724
Fax: 0-2521-8724; 0-2915-2850

not provided

QMS; EMS; QS 9000; TIS 18000; TQM; TQM Diagnosis

Productivity Improvement; TQM; Human Resource management; QMS

แอดแวนซ์คีสโตนคอนซัลแตนท์ บจก.
79 พหลโยธิน 33 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2513-2307
Fax: 0-2513-2308
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS;
TIS 18000

QMS; EMS;
TIS 18000

แอดแวนซ์แมเนจเม้นท์ซิสเต็ม บจก.
79/2 พหลโยธิน 33 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2939-7050
Fax: 0-2939-7589

not provided

QMS; EMS;
TIS 18000

QMS; EMS;
TIS 18000

แอดแวนซ์อินเตอร์เนชั่นแนลแมเนจเม้นท์ซิสเต็ม บจก.
79/1 พหลโยธิน 33 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2513-7805
Fax: 0-2513-2308; 0-2939-7589
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS;
QS 9000; TQM

QMS; EMS;
QS 9000; TQM

แอ็ดแวนเทช บจก.
801/301 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน คูคด ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
Tel: 0-2992-5330-2
Fax: 0-2992-5220

QMS; EMS; HACCP; PSB CSA certification

no information

no information

แอลวีเอ็ม (เอเชีย) บจก.
184/221 ชั้น 32 A ฟอรั่มทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
Tel: 0-2645-2299
Fax: 0-2645-2577

not provided

QMS; EMS;
ISO Guide 25

QMS; EMS; Production management

แอสดี คอนคอร์ปอเรชั่น บจก.
2782-2789 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 130 คลองจั่น เขยบางกะปิ กทม. 10240
Tel: 0-2731-1592; 0-2377-4161
Fax: 0-2731-0490; 0-2374-4537

not provided

QMS; TQM

QMS; TQM

แอสเปคส์ (ประเทศไทย) บจก.
1519/66-68 อาคาร 1 (ห้อง 1105) ซ.ลาดพร้าว 41/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
Tel: 0-2939-9097; 0-2939-9775
Fax: 0-2939-9684

not provided

QMS; EMS; Waste minimisation; Safety Management BS 8800; Safety Risk Assessment; Environmental Aspects Assessment

QMS; EMS; Waste minimisation; Safety Management BS 8800; Safety Risk Assessment; Environmental Aspects Assessment

ไอ คิว เอส แมนเนจเม้นท์ บจก.
52/25-26 (P.2) ซอยรามคำแหง 60/4 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
Tel: 0-2916-6422
Fax: 0-2735-1504

not provided

QMS; EMS; GMP; HACCP

QMS; EMS; GMP; HACCP

ไอโซเคส (ไทยแลนด์) บจก.
79/1 พหลโยธิน 33 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel: 0-2930-2290-2
Fax: 0-2930-2293
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.isoqar.com

QMS; EMS; QS 9000

not provided

QMS; EMS; QS 9000

ไอโซลูชั่น บจก.
495 ซอยอ่อนนุช 46 ถ.สุขุมวิท 77 เขตสวนหลวง กทม. 10250
Tel: 0-2721-3808-9
Fax: 0-2721-3810

not provided

QMS

QMS

ไอดีเอ (ประเทศไทย) บจก.
วินเซอร์ สูท โฮเต็ล 8-10 สุขุมวิท 20 คลองเตย กทม. 10110
Tel: 0-2262-1335
Fax: 0-2262-1335
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

not provided

QMS; EMS; TQM; Process improvement; Cost reduction

QMS; EMS

ฮิวตั้นคอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) บจก.
45/216 ถนนนวมินทร์ บางกะปิ กทม. 10240
Tel: 0 2248-1967-9
Fax: 0-2248-1969

not provided

QMS

QMS

แผนอบรมประจำเดือน

 

face test

 

ทำไมต้องอบรมกับ BSI

เมื่อ ท่านใช้บริการของเรา ท่านจะได้รับบริการจากองค์กรที่ทำงานกับมาตรฐานในระดับโลก เราได้ส่งมอบมาตรฐานต่างๆจากเครื่องมือแพทย์จนถึงเรื่องพลังงาน เราไม่ได้ให้การอบรมเฉพาะการกระทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนด แต่เราช่วยให้ท่านสามารถทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับองค์กรท่าน

เมื่อ ท่านอบรมกับเรา ท่านจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของผู้สอนที่ครอบคลุม  เรารู้ว่าในการตรวจประเมินนั้นมุ่งเน้นอะไรเป็นหลัก ด้วย เรารู้แนวคิดเบื้องหลังมาตรฐาน ด้วยเหตุผลนี้เราสามารถทำให้พนักงานของท่านเข้าใจและผลักดันองค์กรท่านให้ ประสบความสำเร็จ

เรา มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในรอบโลก ที่สามารถส่งมอบประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เพื่อให้พนักงานของท่าน สามารถสร้างความยอดเยี่ยมให้กับองค์กรท่านได้  ทีมงานของเรารู้วิธีในการปรับเปลี่ยนจากประสบการณ์ผู้สอนของเราเป็นความ เชี่ยวชาญชำนาณของท่าน

วิทยากรของเรา

  • ได้รับการอบรมให้เป็นผู้ตรวจประเมินที่ตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐาน ด้วยเห็นผลนี้จึงทราบวัตถุประสงค์ของการอบรม
  • วิทยากรมีประสบการณ์ทำงานหลายหลายในอุตสาหกรรม ทำให้เข้าใจความท้าทายทีท่านประสบ
  • วิทยากรทราบ รูปแบบวัฒนธรรมการทำงานของพนักงานท่าน และ รู้วิธีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ซึ่งอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
  • วิทยากรเราใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทำให้เป็นผลงานที่จับต้องได้
  • วิทยากรเรามีทักษะในการสื่อสาร ให้เกิดการปรับปรุงสมรรถนะกับองค์กรท่าน 

งานบริการอบรม

 Untitle2d

 

 ท่านสามารถ รับชมภาพบรรยากาศการอบรมรมของเราได้ที่ ลิ้งค์นี้ค่ะ

FacebookLogo

 

 

> Quality Management
ISO 9001 trainings

> Environmental
Management

ISO 14001 trainings

> Occupational Health & Safety
OHSAS 18001 trainings

> NEBOSH

> Information Security
ISO/IEC 27001 trainings

> Business Continuity
ISO 22301 trainings

> Medical Devices Quality
ISO 13485 trainings

> Energy Management
ISO 50001 trainings

> Risk Management
ISO 31000 trainings

> Aerospace Quality
AS 9100 series trainings

 

Public Training Plan 2557

Public Training Plan 2014

 

ดาวน์โหลดแผนอบรมประจำปีได้ที่นี่

 

 

 

IRCA Lead Auditor/Auditor Training Course

วัน

จอง

 

Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor ISO9001:2009 IRCA A17070

 

5

จอง

 

Environmental Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course (ISO 14001)

 

5

จอง

 

OH&S Management SystemsAuditor/Lead Auditor Training (OHSAS 18001:2007) IRCA A17036

 

5

จอง

 

Food Safety Management SystemsAuditor/Lead Auditor

(ISO 22000:2005) IRCA A17416​ 

 

5

จอง

 

ISO 20000:2011 IT Service Management Systems Lead Auditor

 

5

จอง

 

ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems Lead Auditor

 

5

จอง

 

ISO 22301:2012 Business Continuity Management Systems Lead Auditor

 

5

จอง

 

ISO 13485:2012 Medical Devices – Quality Management Systems Lead Auditor 

 

5

จอง

 

ISO 50001:2011 Energy Management Systems (ENMS) Lead Auditor

 

5

จอง

 

ISO 9001 Quality Management

วัน

จอง

 

การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 (Transition to ISO 9001:2015)

 

1

จอง

 

แนะนำมาตรฐาน ISO 9001:2008 และข้อกำหนดเบื้องต้น (ISO 9001:2008 Introduction & Requirement) 

 

1

จอง

 

การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2008 และการประยุกต์ใช้ (Requirement & Implementation)

 

2

จอง

 

การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001:2008Internal-audit 

 

2

จอง

 

การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (Document Control)

 

1

จอง

 

ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001 (Key Performance Indicator (KPI) for ISO 9001)

 

1

จอง

 

การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Customer Complaint) 

 

1

จอง

 

การกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001:2008

 

1

จอง

 

เกณฑ์และกระบวนการของ Out Source Process ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

 

1

จอง

 

บทบาทหน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)  

1

จอง

 

ISO 14001 Environmental Management

วัน

จอง

 

แนะนำมาตรฐานISO 14001:2004และข้อกำหนดเบื้องต้น(ISO 14001:2004 Introduction & Requirement)

 

1

จอง

 

การตีความข้อกำหนดISO 14001:2004

(ISO 14001:2004 Requirement) 

 

2

จอง

 

การตรวจประเมินภายในระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 Internal Audit

 

2

จอง

 

การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

Aspect Identification for Environmental System

 

1

จอง

 

บทบาทหน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม

 

1

จอง

 

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย Environmental & Safety Law

1

จอง

 

BS OHSAS 18001 Occupational Health and Safety

วัน

จอง

 

แนะนำมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001:2007 และข้อกำหนดเบื้องต้น

 

1

จอง

 

การตีความข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยTIS/OHSAS 18001

 

2

จอง

 

การตรวจประเมินภายใน OHSAS 18001

 

2

จอง

 

การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน OHSAS 18001

1

จอง

 

Food Safety Management System (FSMS)

วัน

จอง

 

แนะนำข้อกำหนดฉบับร่าง BRC Issue 7

Introduction BRC Issue 7 Draft Version

 

1

จอง

 

เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารGMP/HACCP for food industry

 

1

จอง

 

การตรวจติดตามภายใน GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ Food Safety Audit Technique  GMP/HACCP Internal Audit and Food Safety Audit Technique

 

1

จอง

 

แนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ของ Pest control

 

1

จอง

 

เทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP สำหรับ CateringGMP Mass Catering

 

1

จอง

 

ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน BRC (Issue 6)BRC (Issue 6) Requirement and Internal Audit

 

2

จอง

 

ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 22000 & FSSC Requirement and Internal Audit ISO 22000 & FSSC

 

2

จอง

 

การป้องกันอาหารและระบบรักษาความปลอดภัยอาหารFood Defense and Food Security System

 

1

จอง

 

การประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้Food Allergen Control

 

1

จอง

 

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/TS-22002-1 PRPs สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

 

1

จอง

 

การประยุกต์ใช้ระบบ Traceability & Recall Procedure ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

 

1

จอง

 

การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ GMP/HACCP for packaging manufacturers.

 

1

จอง

 

ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน BRC IoP (Issue 4)BRC IoP (Issue 4) Requirement and Internal Audit

 

2

จอง

 

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน PAS 223:2011 PRPs สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

1

จอง

 

Integrated Management System (IMS)

วัน

จอง

 

เทคนิคการรวมระบบและการตรวจติดตามภายในมาตรฐานISO 9001 และISO 14001  

(Integrated Management System & Internal Audit Techniques for ISO 9001 & ISO 14001)

 

2

In-house

 

เทคนิคการรวมระบบและการตรวจติดตามภายในมาตรฐานGMP,HACCP,ISO 9001,BRC,ISO 22000,FSSC สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

2

In-house

 

ISO/TS 16949 Automotive Management System

วัน

จอง

 

การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 Requirement & Implementation

2

จอง

 

การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 Internal Quality Audit

 

2

จอง

 

การตรวจติดตามกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ Process and Product Audit for Automotive Sector

 

1

จอง

 

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าAdvance Product Quality Planning : APQP

 

1

จอง

 

การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต Production Part Approval Process : PPAP

 

1

จอง

 

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)4th Edition

 

1

จอง

 

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA)4th Edition

 

1

จอง

 

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ

Statistical Process Control (SPC) and Process Capability Study (PCS)

 

1

จอง

 

การแก้ปัญหาคุณภาพโดยใช้ระบบ 8D และ Why-Why Analysis

1

จอง

 

ISO 50001 Energy Management System

วัน

จอง

 

แนะนำข้อกำหนดด้านการจัดการพลังงานIntroduction ISO 50001:2011 and Requirement

 

1

จอง

 

ผู้ตรวจประเมินภายใน มาตรฐาน ISO 50001:2011 Internal Auditor for ISO 50001:2011

 

2

จอง

 

การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน EnMS ให้บูรณาการกับ ISO 14001

2

จอง

 

ISO 22301 Business Continuity Manageidfment

วัน

จอง

 

แนะนำมาตรฐาน ISO 22301 และข้อกำหนดเบื้องต้นIntroduction to ISO 22301 Business Continuity Management

 

1

จอง

 

การประยุกต์ใช้ ISO 22301 ตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจImplementing an ISO 22301 Business Continuity Management System

 

2

จอง

 

การตรวจติดตามภายใน ISO 22301 ตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจISO 22301 Business Continuity Management Internal Auditor

 

2

จอง

 

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISO 22301 Documentation Preparation Workshop

3

In-house

 

ISO/IEC 20000 IT Service Management

วัน

จอง

 

แนะนำมาตรฐาน ISO/IEC 20000 และข้อกำหนดเบื้องต้นIntroduction to ISO/IEC 20000 IT Service Management Systems

 

1

จอง

 

การประยุกต์ใช้ ISO/IEC 20000 ตามมาตรฐานบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Implementing

 

2

จอง

 

การตรวจติดตามภายใน ISO/IEC 20000 ตามมาตรฐานบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศISO/IEC 20000 IT Service Management Systems Internal Auditor

2

จอง

 

ISO/IEC 27001 Information Security

วัน

จอง

 

แนะนำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และข้อกำหนดเบื้องต้น

 

1

จอง

 

การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001

 

2

จอง

 

การตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001

 

2

จอง

 

ISO/IEC 27001:2013 ผู้นำการสร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล

5

จอง

 

ISO 31000 Risk Management

วัน

จอง

 

การบริหารความเสี่ยงสากลตามมาตรฐาน ISO 31000 (ISO 31000 Application of Risk Management Systems)

1

จอง

 

ISO 39001 Road traffic safety (RTS)

วัน

จอง

 

แนะนำมาตรฐาน ISO 13485 และข้อกำหนดเบื้องต้น

 

1

จอง

 

การประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน (RTS) ISO 39001

(Implementing ISO 39001 Road Traffic Safety (RTS) Management Systems)

 

2

จอง

 

การตรวจติดตามภายในมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน (RTS) ISO 39001

(Internal Auditor ISO 39001 Road Traffic Safety (RTS) Management Systems)

2

จอง

 

BS 10500 Anti-bribery Management Systems (ABMS)

วัน

จอง

 

ระบบการบริหารจัดการการต่อต้านการติดสินบน (ABMS) BS 10500Anti-bribery Management System (ABMS) Requirements of BS 10500

1

จอง

 

ISO 13485:2012 Medical Devices

วัน

จอง

 

แนะนำมาตรฐาน ISO 13485 และข้อกำหนดเบื้องต้นIntroduction to: ISO 13485

 

2

จอง

 

การประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 13485:2012Implementing

 

 

2

จอง

 

การบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14971:2007

Risk Management

2

จอง

 

ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครเข้ารับอบรม

ขั้นตอนการลงทะเบียนหลักสูตร

1. ทำการ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการลงทะเบียนหลักสูตร

2 ชำระเงิน หรือ โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าที่ BSI Group (Thailand) Co.,Ltd  ธนาคาร HSBC(สาขากรุงเทพ) หมายเลขบัญชี 001-719590-001 ในนาม หรือ สั่งจ่ายเช็คในนาม BSI Group (Thailand) Co.,Ltd.

3. แจ้งให้เราทราบ โดยส่งแฟกซ์ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน มาที่หมายเลข 02-294-4889-92 หรือที่อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ 

ติตตามข่าวสารรวดเร็วก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษผ่าน line ได้ที่ @bsithailand 

เพิ่มเพื่อน

BSI Group (Thailand) Co., Ltd. 

127/25 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร 02 294 4889-92    โทรสาร 02 294 4467
Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login

logoEntropy