Login Form

เหตุผลที่ท่านควรทำระบบมาตรฐาน ISO9001

เหตุผลที่ท่านควรทำ มาตรฐาน ISO9001

 ในแต่ละองค์กรมีเหตุผลในการประยุกต์ใช้ มาตรฐานที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าอย่างไร การที่ท่านไม่สามารถระบุเหตุผลในการจัดทำระบบอย่างชัดเจน จะทำให้โครงการการประยุกต์ใข้ระบบมาตรฐาน ISO9001 ประสบความล้มเหลวทั้งนี้เนื่องจากการประยุกต์ใช้ระบบนั้น ใช้ทั้งเวลา ทรัพยากร และต้องการความทุ่มเทอย่างมากจากทีมงานและผู้บริหาร เป้าหมายที่ชัดเจนจะสามารถทำให้ท่านประสบความสำเร็จ

เหตุผลที่องค์กรท่านควรได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001

 

มุมมองการปรับปรุงองค์กร

 1. ท่านต้องการที่จะปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมด  (ใช่ / ไม่ใช่)
 2. ท่านต้องการให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้กับลูกค้ามีความสม่ำเสมอคงเส้นคงวา (ใช่ / ไม่ใช่)
 3. ท่านต้องการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตจากการทำงานของพนักงาน (ใช่ / ไม่ใช่)
 4. ท่านต้องการลดต้นทุน (ใช่ / ไม่ใช่)

มุมมองของลูกค้าของท่าน

 1. เป็นนโยบายการจัดซื้อของลูกค้าของท่าน (ใช่ / ไม่ใช่)
 2. เพราะลูกค้าได้รับการรับรองแล้ว (ใช่ / ไม่ใช่)
 3. เพราะลุกค้าต้องการได้รับความมั่นใจด้านคุณภาพ (ใช่ / ไม่ใช่)

มุมมองด้านการตลาด

 1. ท่านต้องการเข้าสู่ตลาดที่คู่แข่งของท่านได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2000 อยู่แล้ว (ใช่ / ไม่ใช่)
 2. ท่านต้องการเข้าสู่ตลาดที่บังคับว่าท่านต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2000 อยู่แล้ว (ใช่ / ไม่ใช่)

มุมมองในแง่การแข่งขัน หรือภาพพจน์ขององค์กรท่าน

 1. ท่านต้องการรักษาสภาพการเป็นผู้นำ (ใช่ / ไม่ใช่)
 2. ท่านต้องการเป็นผู้นำในการแข่งขันด้านคุณภาพ (ใช่ / ไม่ใช่)
 3. ท่านต้องการพัฒนาองค์กรให้ทัดเทียมกับคุ่แข่งที่ได้รับการรับรอง (ใช่ / ไม่ใช่)
 4. ท่านต้องการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพของการดำเนินงานในองค์กร (ใช่ / ไม่ใช่)

 

อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากท่านไม่ได้รับการรับรองระบบ

 

จากมุมมองในแง่บวกข้างต้น ท่านสามารถพิจารณาในแง่ลบหากท่านตัดสินใจที่จะรั้งรอหรือไม่ต้องการรับรองระบบ

 1. ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลงานในประเทศ
 2. ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมประมุลงานในต่างประเทศ
 3. มีแนวโน้มที่จะสูญเสียลูกค้าหลัก(ลูกค้ารายใหญ่)
 4. ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลุกค้าใหม่ๆ
 5. เสียสถานะการเป็นผู้นำทางด้านการตลาด
 6. สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคุ่แข่งที่ได้รับการรับรอง ISO9001:2000

  ท่านควรนำระบบมาตรฐาน ISO9001:2000 ไปปฏิบัติใช้หรือไม่

"ไม่ควร" หากไม่มีผลกระทบด้านลบแต่อย่างใดกับองค์กรของท่าน ยกเว้นแต่ท่านต้องการบริหารจัดการเชิงรุกและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและเวลาที่ ต้องเสียไป

"ควร" หากท่านได้รับผลกระทบด้านลบตามที่ระบุข้างต้น และพบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนจัดทำระบบ

 

ท่านอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดทำระบบโดยทันทีหรือไม่

 

 1. ผู้บริหารส่วนใหญ่สนับสนุนในการได้รับการรับรองระบบ (ใช่ / ไม่ใช่)
 2. พนักงานในระดับหัวหน้างานต้องการให้ได้การรับรองระบบ (ใช่ / ไม่ใช่)
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทั่วไปทั่วไปค่อนข้างดี (ใช่ / ไม่ใช่)
 4. มีพนักงานที่ยังพอที่จะรับงานเพิ่มในช่วงเวลาประยุกต์ใช้ระบบได้ (ใช่ / ไม่ใช่)
 5. โครงสร้างองค์การมีความชัดเจนระดับหนึ่ง (ใช่ / ไม่ใช่)

หากทุกคำตอบข้างต้นเป็นใช่ ท่านมีความพร้อมในการเริ่มจัดทำระบบโดยทันที แต่หากว่าบางข้อไม่ การสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานหลักๆมีความจำเป็นเพื่อให้พัฒนาจัดทำระบบ มีความสะดวกราบลื่น

บทความใกล้เคียง

Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์