Login Form

ใครควรตรวจผู้บริหารระดับสูง

ไม่มีใครอยากตรวจ Top Management ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ไม่ว่าด้วยความไม่อยากหาเรื่องใส่ต้ว หรือ ไม่รู้ว่าต้องตรวจอะไร อย่างไร

มาตรฐาน ISO มีกำหนดหรือไม่

มาตรฐาน ISO มิได้กำหนดอะไรในเรื่องนี้ ว่าใครต้องเป็นผู้ตรวจ Top Managemnt หรือใครไม่ต้องเป็น นั่นแปลว่าแล้วแต่ความเหมาะสม แล้วแต่คุณเห็นเหมาะเห็นควร

ไม่ตรวจได้ไหม

ไม่ได้

อะไรคือความเหมาะสม

เนื่องจากเป้าหมายของการตรวจประเมินภายในคือ การตรวจความสอดคล้อง และ ความมีประสิทธผล ซึ่งรวมถึงโอกาสในการปรับปรุง ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามหากสามารถตรวจ Top หรือตั้งคำถามกับ Top แล้วทำให้เกิดผลเช่นนี้ขึ้น แปลว่าได้ทั้งหมด ไม่ว่าคนนั้นจะดำรงตำแหน่งอะไรในองค์กร

ควรเป็นใครดี

เนื่องจากหน้าที่ของTop ในองค์กรเป็น หน้าที่พิเศษ  ถามว่าใครเหมาะ ต้องเป็นระดับผู้จัดการหรือไม่ หรือว่าควรเป็น QMR ตอบว่าผู้ที่รับหน้าที่ตรวจประเมินนี้ควรเป็นคนที่รู้เรื่องการบริหารจัดการ สมัยใหม่เป็นอย่างดี มีมุมมองใหม่ๆ แค่เพียงถามคำถามบางคำถามดีๆ สามารถทำให้ Top ฉุกคิดอะไรบางอย่าง ผมว่าได้ประโยชน์ต่อองค์กรแล้ว ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นพนักงานระดับไหนก็ตาม ผมมีความเห็นส่วนตัวว่าเด็กจบ MBA มาใหม่ๆ (หรือคนที่พอรู้ว่า อะไรคือ แผนธุรกิจ อะไรคือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ อะไรคือ SWOT อะไรคือวิสัยทัศน์ พันธะกิจ อะไรคือ KPI อะไรคือ balance scorecard เป็นต้น)

หากเราให้เด็กใหม่ ไฟแรงได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้ ซึ่งน่าจะดีกว่าใช้ผู้จัดการที่ติดสอยห้อยตาม มานานเป็นผู้ตรวจ เพราะมีการเกรงใจ กริ่งเกรง รวมถึงการมีมุมมองคล้ายๆกัน ทำให้ไม่เห็นโอกาศอันดีที่ซ่อนอยู่ในการปรับปรุงองค์กร

บทความใกล้เคียง

Online

มี 114 ผู้มาเยือน และ 3 สมาชิก ออนไลน์