Login Form

การบริหารทักษะ

มาตรฐาน ISO9001 ให้มีการกำหนดทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานที่ทำงานมีผลกระทบต่อการสอดคล้องข้อกำหนดผลิตภัณฑ์

อะไรคือทักษะ

ทักษะ คือ "การประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติเพื่อให้ได้ผล"

เป็นการเน้นที่ผล

เป็นการเน้นว่าต้องทำอะไรได้

ดังนั้นเรื่องการกำหนด ทักษะ

จึงเป็นเรื่องการกำหนด ผลของงานที่ต้องทำได้

สิ่งที่ท่านต้องกำหนด คืออะไรเป็นผลของงานที่บอกว่าเขาทำได้

เพื่อให้สามารถทำการประเมิน เพื่อปรับปรุงพัฒนาบุคลากรต่อไป

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานครับ !!

 

กำหนดทักษะแล้วดีอย่างไร 

การกำหนดบริหารจัดการทักษะ จะทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สามารรถทำงานได้หลายๆกระบวนการ หลายเครื่องจักร

 

เริ่มอย่างไรดี

1. ต้องเริ่มจากการกำหนดนโยบาย

ต้องกำหนดจากผู้บริหารระดับสูง อย่างขัดเจนว่าต้องการให้พนักงานได้มีการเรียนรู้และมีัทักษะหลายด้าน  ทำ การผลักดัน สนับสนุน ในการอบรม ซึ่งรวมถึง

  • กำหนด กลุ่มเป้าหมายว่าพนักงานในส่วนไหนต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถหลายด้าน
  • กำหนดเป้าหมาย ว่าพนักงาน 1 คนต้องสามารถปฏิบัติงานได้กี่ชนิด ภายใน ... เดือน 
  • กำหนดผู้รับผิดชอบ
  • กำหนด วิธีการรายงานความก้าวหน้า

2. กำหนดวิธีการวัด

ทำการกำหนด นิยาม ของคำว่าทำได้
รวมถึงระดับของคำว่าเพิ่งเริ่มเรียนรู้ พอทำได้ พอปล่อยได้ ทำงานได้ดี ...... 

skill

หรือในแบบง่ายๆ  

skill matrix

2.1 ให้จัดทำบอร์ดประจำแผนก ทุกแผนกที่ทำ multi skill 

2.2 ทำตารางลงรายชื่อ ป้ายต้องทำให้มองชัดๆได้ในระยะ 2-3 เมตร

2.3 ติดเครื่องหมายให้ทุกคนเห็น

2.4 ทำการประชุมหน้าบอร์ด โดยฝ่ายบริหารและพนักงานในพื้นที่

2.5 ทำความเข้าใจ ติดตามความคืบหน้า ให้กำลังใจทุกเดือน

skill record

 

skill sample

-END-

คมความคิด

ในเมื่อค่าของคน อยู่ทีผลของงาน

ทำไม่เราไม่บอกลูกน้องเราละครับ

ว่าผลของงานที่ต้องการคืออะไร

เขาจะได้รู้ว่า ต้องทำอะไร หรือต้องไม่ทำอะไร

จึงจะเป็นคนมีคุณค่าขององค์กร

ทุกคนอยากเป็นคนมีคุณค่า

ทั้งนั้นล่ะครับ....เอ หรือว่ายกเว้นคุณ

^____^  อ่ะๆ ล้อเล่น .......

 

 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ISO9001, 6.2.2

Online

มี 63 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์