Login Form

เขียนนโยบายอย่างไรดี

มีคนตั้งคำถาม มากมาย ว่า เขียนนโยบายอย่างไรดี ต้องมีเป้าหมายเท่าไหร่ ต้องกำหนดเป้าหมายไว้แค่ไหน ต้องกระจายเป้าหมายอย่างไร และต้องมีสื่อสารมากน้อยขนาดไหน 

 

แทนที่จะอธิบายข้อกำหนดในทางทฤษฎี แต่ละข้อ

ขออธิบายอย่างนี้แ้ล้วกัน

คนที่ถามคำถามประเภทนี้ หากเป็นผู้บริหาร มักไม่ใช่ผู้นำตัวจริง

เพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องเกณฑ์ต่ำสุด ทำให้น้อยที่สุด ทำพอที่จะไม่ถูกผู้ตรวจประเมินภายนอกตำหนิ

การกำหนดนโยบายเป็นเรื่องของผู้นำ เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ 

คนอาจไม่สามารถในการกำหนดนโยบายและเ้ป้าหมาย เมื่อขาดวิสัยทัศน์ ที่ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต้องมี สำหรับผู้นำ ที่ทำให้พวกเขาต่างไปจากผู้ตาม  

คนจะเป็นผู้นำได้ต่อเมื่อมีผู้ตาม

ผู้นำมีภาพชัดเจนของอนาคตอย่างที่ต้องการสร้างขึ้น และสามารถสื่อความให้ผู้อื่นได้มีความรู้สึกตื่นเต้นและเกิดแรงบันดาลใจตามวิสัยทัศน์

คนจะกลายเป็นผู้นำ ต่อเมื่อกำหนดเป้าหมาย สร้างแผน และ จากนั้นทุ่มเทหัวใจทั้งดวงทำให้มันกลายเป็นความจริง

คนจะกลายเป็นผู้นำ เมื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ที่เร้าใจสำหรับตัวคุณและผู้อื่น

คนจะเป็นผู้นำเมื่อรู้อย่างแน่แท้ว่าต้องการไปที่ใด เหตุใดจึงต้องการไปที่นั่น และต้องทำอะไรจึงจะได้สิ่งนั้นมา

ผู้นำมีเป้าหมาย แผน และวิธีการที่พวกเขาทำเพื่อให้เกิดเป็นความจริงทุกๆวัน

ความปรารถนาแรงกล้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นส่วน หนึ่งคือ ความชัดเจน ในแง่ลักษณะผู้นำ ผู้นำมีวิสัยทัศน์อันชัดเจน คุณค่าที่ยึดถืออันชัดเจน ภารกิจอันชัดเจน และเป้าหมายแผนการปฏิบัติและวิธีการที่เขียนไว้อย่างชัดเจนสำหรับแผนกหรือ องค์กรของเขา

การลงแรงอย่างยิ่งกับการตั้งเป้าหมายที่ ชัดเจนให้ตนเองและทีมของคุณ จะทำให้องค์กรเข้มแข็ง ยิ่งชัดเจนในภารกิจและเป้าหมายเพียงใด ก็จะสามารถนำ ให้ทิศทาง ชี้นำ และปลุกใจบุคคลอื่นๆได้ดีมากขึ้นเพียงนั้น

 

ในเมื่อสำคัญขนาดนี้ ท่านจะใส่ใจ สนใจ หรือ ปล่อยปละละเลย ในการนำข้อกำหนดไปปฎิบัติ ก็ตามใจ อยากจะลอกนโยบาย ก็อบเป้าหมายจากใครก็ไม่รู้ก็ตามสบาย

ที่แน่ๆ หากไม่ใช่ความฝันคุณ ไม่ใช่เป้าหมายคุณ คุณย่อมไม่มีแรงบันดาลใจ

เมื่อไม่มีแรงบันดาลใจ ไม่มีทางสำเร็จหรอก

 ฮึ่ม !!.

Online

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์