Login Form

ทำไมพนักงานไม่ทำตามกฏ

ทำไมพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบที่ระบุ (Procedure)

การไม่ทำตามกฏ มาจากการขาดวินัย การสร้างวินัยจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กร เราไม่ควรคอยจนเกิดปัญหาก่อนมาคิดถึงเรื่องนี้ องค์กรที่ไร้ระเบียบวินัยจะยากลำบากมากในการพัฒนา ปรับปรุงองค์กร

ก่อนจะสร้างนิสัยให้กับ พนักงานในเรื่องความมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติตามกฏเกณณ์ ผู้บริหารควรต้องมาตกลงร่วมกันเสียก่อนว่า กฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานต่างๆนั้น ต้องร่วมสรุปกันอย่างชัดเจนว่าองค์กรต้องการอะไร และทำไมต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์นั้น เพราะหากคนหนึ่งบอกอย่าง อีกคนบอกอย่างคงไม่ดีนัก โดยเฉพาะมาตรฐานที่เป็นส่วนกลาง

ก่อนที่ท่านจะกำหนดกฏเกณฑ์(procedure) สิ่งที่ท่านต้องคำนึงถึง

เหตุผลของการเกิดกฏกติกา ระเบียบปกิบัติ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสร้างกฏระเบียบ ท่านควรคำนึงถึง:

 1. ถามหาเหตุผล ทำไมเราจึงเลือกฏเกณฑ์เหล่านี้ให้เขาปฏิบัติ เพื่อหาเหตุผล อธิบายว่าทำไมการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์นี้จึงจำเป็น และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานเองหรือเพื่อผู้บริหารหรือเพื่อลูกค้า

 2. ถามตัวเองว่า เมื่อสร้างกฏเกณฑ์แล้ว เราจะมีวิธีในการให้เขาปฏิบัติตามได้อย่างไร จะส่งเสริมอย่างไรให้เขาทำตามด้วยความเต็มใจ

 3. เราคาดหมายให้เขาปฏิบัติอะไรได้ ไม่ได้ในช่วงขณะนั้น การปรับเปลี่ยนใดๆ หรือ มาตรฐานในการทำงานควรคำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามได

 ในการสร้างระเบียบวินัยให้กับพนักงาน เรามีประเด็นไหนบ้างที่เราควรพิจารณา

ในการสร้างระเบียบวินัย เรามีประเ็ด็นมากมายที่ต้องคำนึงถืง อะไรที่เราควรเน้น ดังนั้นเราควรพิจารณาให้ลึกซึ้งในเรื่อง:

 1. มีพฤติกรรมอะไรที่ต้องการส่งเสริมให้เขาทำบ่อยๆ
 2. มีพฤติกรรมอะไรที่เราไม่ส่งเสริม แต่เราจำต้องเข้าใจและอดทน
 3. มีพฤติกรรมอะไรที่เราไม่ยอมเลย

ในการออกอนุมัติระเบียบปฏิบัติ (procedure) มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องคำนึงก่อนอนุมัติ

ก่อนอนุมัติ ท่านต้องถามตัวเองก่อนอนุมัติดังนี้ :

 1. กฏสร้างมามากมายหยุมหยิม มีกฏกติกาที่ไม่จำเป็น

 2. กฏไม่สมเหตุสมผล หรือไม่มีเหตุผลของการบังคับใช้

 3. จำเป็นหรือไม่

 4. พนักงานจะปฏิบัติตามได้ไหม

 5. ยุติธรรมกับพนักงานหรือไม่

 6. พนักงานเข้าใจความสำคัญและประเด็นในกฏเหล่านี้หรือยัง

 7. พนักงานทราบไหมว่าถ้าเขาไม่ทำตามแล้วผลจะเป็นอย่างไร

 8. เราใช้กฏกับพนักงานทุกคน เท่าเทียมกันหรือไม่

 

Online

มี 29 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์