เป้าหมาย สูง

เอกสารระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน มักกำหนดบอกวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆไว้ มาตรฐาน ISO9001 มีข้อกำหนดให้ต้องกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายงาน เป็นตัวเลขที่วัดได้ ( KPI ) ......

 


ทำไมถึงต้องมีวัตถุประสงค์เป้าหมาย
 

เวลาทำอะไรซักอย่าง อาจไม่สนุกนักเมื่อไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ หรือ สำเร็จ

เพราะเมื่อมีเป้าหมาย จึงมีจุดมุ่งหมาย

เวลาทำอะไรสักอย่าง  บ่อยครั้งมีสิ่งเกี่ยวข้องที่จะต้องทำมากมาย
มีคนที่เกี่ยวข้องจากเบื้องบนและรอบข้าง

มีปัญหาอุปสรรค  

มีผู้ที่หวังดีและไม่หวังดี สอดแทรก ให้ความเห็น

ว่าควรทำอย่างนั้น ควรทำอย่างนี้
มักทำให้เราหลงทางหลงประเด็น

ในกรณีนี้หากคุณมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแต่แรก

คุณจะไม่หลงทาง

หากมีเป้าหมาย

คุณก็จะเริ่มวางแผนไปถึงเป้าหมาย ว่าต้องทำอะไรบ้าง

ต้องทำอย่างไร ก่อนหลัง

ทำให้เราสามารถตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น การมีแผนงานไว้ก่อนจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนและอะไรหลัง
 

เพราะสถานการณ์มักเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

และเมื่อย้อนกลับมาดูที่จุดมุ่งหมายทุกครั้ง
คุณจะสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรทำและไม่จำเป็นต้องทำได้อย่างชัดเจน
 

เมื่อกำหนดจุดมุ่งหมายได้ คุณก็จะสามารถประเมินผล หลังจากดำเนินการไปแล้วว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ตอนแรกหรือไม่ 

แค่เหตุผลที่กำหนดข้างต้น ก็น่าจะคุ้มค่าพอสำหรับตุณ

ที่จะต้องปลูกฝังนิสัยในการทำงาน ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องชัดเจนในเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ของงาน

ไม่ว่า ตัวคุณ ผู้จัดการของคุณ และพนักงานของคุณ 

เวลาคุณสั่งการ หรือมอบหมายงาน หลายๆครั้งสิ่งที่คุณต้องการ กับ สิ่งที่ลูกน้องคุณคิด ในงานนั้นๆมักไม่เหมือนกัน ไม่เชื่อทดลองดู ..