Login Form

นโยบายกับระบบการจัดการ

ไม่ว่ามาตรฐานอะไรก็ตาม ก็จะมีข้อกำหนดที่กล่าวถึงนโยบาย นโยบายควรบรรจุด้วยถ้อยคำอะไรบ้าง

1. ไม่ว่าองค์กรใดๆก็ตามควรทราบว่าลูกค้านั้นมีความคาดหวังอะไรจากองค์กร

ลูกค้าคาดหวังอะไรจากท่าน เขารู้สึกอย่างไร อะไรที่ลูกค้าท่านอยากให้ท่านเป็๋น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานหรือสินค้าหรือในแง่มุมใด ระดับไหนที่ทำให้ลูกค้าพอใจ หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายพึงใจ

สำหรับอุตสาหกรรมผลิต OEM ทีื่่ป้อนชิ้นส่วนภายใต้ยี่ห้ออื่น โดยทั่วไปแล้วข้อมูลความคาดหวังลูกค้ามักกำหนดโดยลูกค้า เข่น มีปัญหา reject ไม่เกิน 350 ppm ส่งมอบต้องตรงเวลา 100% ต้องลดต้นทุนอย่างน้อย 2% เหตุผล ง่ายมากเพราะเราเป็นผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วน ความต้องการลูกค้าไม่หนีไปจากนี้เท่าไหร่

สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่านสามารถสอบถามลูกค้าโดยตรงในกรณีมีลูกค้าจำนวนน้อยราย หรือใช้แบบสอบถามจนถึงการสำรวจตลาด หรือว่าจ้างองค์กรภายนอกทำการสำรวจตลาดให้ ว่าลูกค้าท่านคาดหวังอะไรจากองค์กรท่าน ผลิตภัณฑ์ขององค์กรท่าน บริการขององค์กรท่าน

2. เมื่อทราบว่าลูกค้าคาดหวังอะไรจากองค์กร

ท่านต้องทำการสำรวจตัวเองว่าการพัฒนาด้านใดมี ควาามสำคัญกับองค์กร ในกรณีนี้ท่านต้องทำการทบทวนสมรรถนะในอดีต การลงทุนที่จำเป็น อะไรที่สอดคล้องกับกลยุทธองค์กรในระยะยาว

3. ต้องกำหนดว่าต้องปรับปรุงเรื่องใดและมีเป้าหมายอย่างไร

หลัวจากทำการเปรียบเทียบกับสมรรถนะในอดีต คู่แข่ง จึงสามารถทำการกำหนดกลยุทธเป้าหมายทางธุรกิจได้ ไม่ว่าอัตราการเติบโต การลดต้นทุน ระดับคุณภาพ productivity ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การกำหนดกลยุทธเช่นนี้เป็นการกำหนดทิศทางองค์กรในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ซึ่งมีการควบคุมที่เป็นตัวเลข ที่ซึ่งต้องได้รับการทบทวนตามวาระการทบทวนฝ่ายบริหาร

หลังจากที่เราสามารถกำหนดกลยุทธิและระดับเป้า หมายแล้ว เราต้องเลือกดูว่ามีกระบวนการใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้ากลยุทธิที่ กำหนดไว้ หลังจากทราบกระบวนการ เราจะทราบว่ามีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องรับผิดชอบหรือใครควรรับผิดชอบเป้ากลยุทธนี้ ซึ่งเป้ากลยุทธอาจเกี่ยวพันกับหลายๆส่วนงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การกระจายเป้าหมายตัวชี้วัดนี้ไปยังระดับล่างเป็นสิ่งสำคัญ การกระจายให้พนักงานระดับล่างจะทำให้องค์กรสามารถดึงศักยภาพของพนักงานมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ และทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นส่วนหนึี่่งขององค์กร

Online

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์