Login Form

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง คำขวัญ- นโยบาย

 นโยบายกับคำขวัญไม่เหมือนกัน

นโยบายมีไว้ให้จำง่ายๆ เหมือนคำขวัญประจำจังหวัดที่มีไว้ให้ท่อง

ซึ่งแตกต่างจากนโยบายที่มีไว้ให้ปฏิบัติ

อะไรบ้างที่แตกต่าง และต่างกันอย่างไร !

 

คำขวัญ ไม่มีดัชนีวัดความสำเร็จ ต้องอาศัยการตีความจากประสบการณ์จินตนาการไปว่า ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะเป็นไปตามคำขวัญคำขวัญมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งเร้า กระตุ้นเตือนส่วนได้มีการปฏิบัติตามคำขวัญอย่างไรหรือไม่ ไม่อาจทราบได้

เราทุกคนเคยเป็นเด็ก ที่เข้าใจว่าคำขวัญมีไว้ท่องจำดังนั้นเมื่อมาทำงานเห็นนโยบาย เลยทำแค่ท่องจำนโยบายคุณภาพมีความแตกต่างจากคำขวัญนโยบายคุณภาพเป็นเรื่องที่ต้องนำมาขยายผลเป็นรูปธรรม ลงมือปฏิบัติ และมีการวัดผลตามข้อกำหนดISO9001:2008 ข้อกำหนดให้องค์กรทำการจัดทำ ประกาศ เผยแพร่และทบทวนสาระของนโยบายคุณภาพถือเป็นข้อกำหนดที่องค์กรกำหนดขึ้นเองการไม่กระทำตามนโยบายคุณภาพถือว่าเป็นการไม่บรรลุข้อกำหนด(nonconformance) นโยบายคุณภาพต้องมีกระบวนการกระจายถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมมีการปฏิบัติ วินิจฉัย ติดตามผล นโยบายจึงต้องมีการกำหนดจุดวัดความสำเร็จ (วัตถุประสงค์ คุณภาพ)

อะไรคือการกระจายนโยบายคุณภาพ

การกระจายนโยบายคุณภาพคือการนำนโยบายคุณภาพขององค์กรที่ได้มาจากผู้บังคับบัญชาสูงสุด (Top Management) มาทำให้มีรายละเอียด เป็นรูปธรรมมากขึ้นปฏิบัติได้และสามารถถ่ายทอดให้พนักงานนำไปปฏิบัติอย่างราบรื่น

อะไรคือนโยบายคุณภาพที่ดี 

เมื่อผ่านไป 3-4 เดือนสามารถแสดงผลหรือแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้

ทำไมต้องมีนโยบายแล้วใครควรเป็นคนกำหนด

องค์กรโดยทั่วไปมักรู้สภาพปัจจุบันของธุรกิจ ส่วนอนาคตไม่รู้ แล้วแต่ฟ้าดิน

หากเราต้องการให้องค์กรเป็นองค์กรที่ดีเลิศ เราต้องรู้ถึงอนาคตของธุรกิจ

อนาคตในที่นี้ คือ วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย สิ่งนี้คือการกำหนดความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ / นโยบาย คือจุดหมายปลายทางในอนาคตขององค์กรหรือสิ่งที่องค์กรกำลังมุ่งไป

วิสัยทัศน์ /  นโยบาย คือ ความคาดหวังในอนาคตของธุรกิจที่ต้องการจะเป็นเป็นความฝันของะธุรกิจ

หากฝันระยะสั้น เราเรียกว่านโยบายประจำปี หากระยะยาวเราเรียกว่า วิสัยทัศน์ระยะปานกลางอาจเป็นแผน 3 ปี แผน 5 ปี แต่ไม่ว่าอย่างไร วิสัยทัศน์หรือนโยบายประจำปีคือ แผนงาน คือ เป้าหมายที่เราต้องการให้เกิดขึ้น

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล แม่นยำ ถูกต้องซึ่งต้องหยั่งถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไม่ว่า แนวโน้มนโยบายรัฐบาล กฎหมายใหม่ๆเทคโนโลยี ความต้องการสินค้าในอนาคต จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ไม่ว่า การตลาดการเงิน การผลิต คลังสินค้า การกระจายสินค้า ทรัพยากรบุคคล การจัดส่ง

ดังนั้นสิ่งแรกที่ผู้บริหารระดับสูงควรรู้คือ วิสัยทัศน์ของตัวเองการที่องค์กรไม่มีเป้าหมาย เหมือนการเดินเรือที่ไม่มีเข็มทิศ ไม่มีแผนที่ลูกเรือคงไม่สามารถร่วมแรง ร่วมใจไปในแนวทางเดียวกันได้ เหมือนเล่นบอลที่ไม่มีประตูไม่รู้จะยิงไปตรงไหน

หากไม่เริ่มคิด แล้วเขียนออกมาให้คนอื่นรู้ก็จะไม่มีใครทำตามความฝันของท่านได้เลย

หากต้องการให้อนาคตธุรกิจเป็นจริงตามความฝัน ให้เริ่มด้วยการกำหนดนโยบายครับ

บทความใกล้เคียง

Online

มี 23 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์