Login Form

ISO22301 : MTPD ช่วงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด

อะไรคือ MTPD

นิยามตามมาตรฐาน ISO 22301 กำหนดว่า “ 3.26 ช่วงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด (maximum tolerable period of disruption - MTPD) ช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถยอมรับได้จากการจัดส่งสินค้า หรือให้บริการ หรือดำเนินกิจกรรม

 

แค่ไหนถึง "ไม่สามารถยอมรับได้"

องค์กรมีลูกค้า

จึงขึ้นอยู่กับลูกค้า ว่าจะรอผลิตภัณฑ์หรือบริการจากท่านได้นานขนาดไหนหลังจากหยุดชะงัก 

หากลูกค้าท่านไม่สามารถรอได้นานเท่าที่ท่านอยากให้เขารอ ลูกค้าไม่อาจยอมรับได้  ลูกค้าท่านอาจเปลี่ยนใจไปใช้บริการที่อื่น ซึ่งอาจทำให้องค์กรท่านไม่มีรายได้

หรือลูกค้าท่าน อาจฟ้องร้องเสียหายกับองค์กรท่าน เนื่องจากการชะงักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการ 

ค่าฟ้องร้องอาจทำให้ท่านล้มละลาย

การสูญเสียลูกค้ารายใหญ่หรือกลุ่มใหญ่ อาจทำให้องค์กรท่านต้องปิดกิจการ

 

องค์กรมีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

หากเกิดการหยุดชะงัก เกิดความเสียหาย เกิดเสียชื่อเสียง ภาพพจน์องค์กรในวงกว้าง(เรื่องราวมักใช้เวลาในการก่อตัว ก่อนเป็นวงกว้าง ที่ไม่อาจยอมรับได้ !)  ที่ซึ่งผู้บริหารระดับสูงท่านหรือผู้ถือหุ้นไม่อาจยอมรับได้

เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้างต้นนี้แล้ว ก็จะเป็นเรื่องที่สายเกินไป

แม้ว่าท่านจะกลับมาผลิตกลับมาบริหาร ก็ไม่มีประโยชน์

เนื่องจากลูกค้าหนีหาย ธุรกิจล่มสลาย ชื่อเสียงองค์กรย่อยยับ

 

องค์กรต้องมีรายได้

เมื่อมีเหตุการหยุดชะงัก บางกระบวนเสียหายที่ซึ่งการหยุดชะงักทำให้ไม่มีรายได้เข้า หากรายได้ไม่เข้าในระยะเวลาหนึ่ง  

ผู้บริหารท่านรวมถึงพนักงานท่าน อาจไม่อาจยอมรับได้

 

หากมีการปล่อยให้มีการหยุดชะงักนั้นไปนานๆ จะทำให้องค์กรเสียหาย ธุรกิจอาจต้องปิดตัวลงหลังจากเหตุหยุดชะงัก แม้ว่าองค์กรจะมีการฟื้นกลับมาเปิดกิจการได้อีก สามารถส่งมอบสินค้าบริการได้อีก เริ่มต้นกระบวนการทำงานได้อีกก็ตาม ก็จะไม่มีประโยชน์เพราะสายเกินไป เรื่องราวเกินไปกว่าการยอมรับได้ เสียหายได้เกิดเป็นวงกว้าง จนการกลับมาทำงานใหม่ไม่เกิดประโยชน์กับกิจการอีกต่อไป   ท่านอาจไม่มีลูกค้า ไม่มีเงินทุนพอ  ไม่มีชื่อเสียงพอ ในการทำธุรกิจให้ต่อเนื่อง

 

องค์กรแต่ละองค์กร มักมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มากกว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์บริการ

การทำ BIA จึงต้องทำในแต่ละผลิตภัณฑ์บริการ เพื่อกำหนดค่า MTPD ของแต่ละผลิตภัณฑ์บริการ

iso22301-mtpd

 

ใครควรตัดสินใจอนุมัติค่า MTPD

ค่า MTPD เป็นการกำหนดช่วงเวลาที่ยอมรับได้ขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ว่าองค์กรจะยอมรับการหยุดชะงักนี้ได้นานขนาดไหน ด้วยผลกระทบเพียงใด( ความเสียหาย)

การกำหนดค่า MTPD มีความสำคัญอย่างไร

ค่า MTPD จะถูกใช้ในการกำหนดค่า ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ (recovery time objective - RTO)” และค่า RTO นี้จะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการทำแผนสำรองที่อาจต้องใช้ในยามเกิดการหยุดชะงัก ในยามวิกฤติ

วัตถุประสงค์ในการวางแผนกลยุทธ์การจัดการในภาวะวิกฤติ คือ กำหนดกิจกรรมที่ต้องกลับมาดำเนินการได้ในระดับที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน ทรัพยากรที่ต้องเตรียมสิ่งที่ต้องมี สิ่งที่ ต้องเตรียมพร้อม แผนงานกิจกรรมอะไรก่อนหลัง เพื่อให้สามารถฟื้นคืนสภาพได้ จึงต้องทราบกำหนดเวลาที่องค์กรต้องการในการกลับมาส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการในระดับที่กำหนด (การกำหนดระยะเวลาสั้นหมายความว่าต้องมีค่าใช้จ่ายสูง)

การกำหนดค่า MTPD จึงมักกำหนดเป็น เวลา นาที ชั่วโมง สัปดาห์ เดือน โดยประมาณเพื่อให้สามารถกำหนดแผนการจัดการต่างๆตามมาได้ การกำหนดระยะเวลาหยุดชะงักนี้หากมากไปก็จะมีผลเสียหายต่อองค์กรเนื่องจากลูกค้าอาจหนีหาย ฟ้องร้อง บางกรณีก็อาจกำหนดได้ยากลำบาก เช่น การเสียภาพพจน์ การเสียชื่อเสียง ว่าจะให้เวลาหยุดชะงักได้นานขนาดไหนถึงจะไม่กระทบกับชื่อเสียงภาพพจน์ดังกล่าว  เช่นเดียวกันการกำหนดค่า MTPD ที่สั้นไปทำให้ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมหรือจัดทำแผนสำรอง ซึ่งอาจรวมถึงการมีพื้นทีสำรอง อุปกรณ์สำรอง ระบบสำรอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้อง

ต้องกำหนดค่า MTPD ทุกกิจกรรมหรือไม่

จากนิยามช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถยอมรับได้จากการจัดส่งสินค้า หรือให้บริการ หรือดำเนินกิจกรรมมาตรฐานเน้นให้มีการกำหนดสำหรับแต่ละสินค้า บริการ เป็นหลัก

เป็นการดีมากกว่า หากมีการกำหนดค่า MTPD ให้กับกิจกรรม เพราะองค์กรได้ทำ BIA เพื่อกำหนดค่า MTPD ซึ่งค่า MTPD นี้ได้มาจากการชะงักของบางกระบวนการหรือบริการ หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวพันธ์กับการส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการที่กำหนด

การกำหนด MTPD นี้จึงเป็นการทำเพื่อกำหนดกิจกรรมที่มีความสำคัญ (prioritized activities) เพื่อมุ่งสู่การดำเนินการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่สัมพันธ์กันในองค์กร บางกระบวนการอาจส่งผลตรงต่อการชะงักการส่งมอบขณะที่บางกระบวนการ(มักเป็นกระบวนการสนับสนุน)อาจยอมให้มี MTPD ที่ยาวนานกว่า

end

บทความใกล้เคียง

Online

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์