Login Form

ISO 22301 | ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Security Responsibilities)

ในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉิน ความปลอดภัยของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอาจจะเป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ที่ยากที่สุด มนุษย์นั่นมีความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติและจะพยายามสืบสวนค้นหาความจริงจากสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น "คนชอบเหลียวหลัง (rubberneckers)" ที่ขับรถบนทางหลวงจะลดความเร็วเพื่อเหลียวหลังมองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพราะความสงสัย โดยไม่ได้ตะหนักถึงการจราจรสะสมที่เกิดขึ้นจากการชะลอความเร็ว มีประเด็นสำคัญมากมายที่ต้องพิจารณาเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้:

  • 1. การควบคุมการเข้าถึง (Access control) การสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นเรื่องสำคัญ ต้องมีการบันทึกข้อมูลผู้เข้าและออกโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • 2. การป้องกันทรัพย์สิน (Property protection) ในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในช่วงเวลาทำงานปกติและที่เกี่ยวกับการอพยพ, ความปลอดภัยทางกายภาพของทุกพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ ในกรณีนี้การป้องกันทรัพย์สินไม่ใช่เพียงการป้องกันทรัพย์สินทางกายภาพ แต่ยังรวมถึงการป้องกันการขโมย ฉกชิง และการก่อการร้าย
  • 3. การอพยพ (Evacuation) รักษาสวัสดิภาพและการปกป้องพนักงานจากการบาดเจ็บด้วยการทำให้พวกเขาสงบสติอารมณ์และนำทางไปยังสถานที่รวมพล
  • 4. การควบคุมการจราจร (Traffic control) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่จะเปิดช่องจราจรให้ว่างไว้เพื่อไม่ให้กีดขวางทางผ่านของอุปกรณ์ช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • 5. การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services) เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยควรได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลพื้นฐานและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุ
  • 6. การป้องกันข้อมูลสำคัญ
  • 7. ความปลอดภัยของสถานที่ที่มีมูลค่าสูง,มีความอันตราย และเป็นความลับ
  • 8. ประสานงานกับการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นและหากเป็นไปได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการส่วนกลาง


บทความใกล้เคียง

Online

มี 23 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์