Login Form

ISO22301 | แผนการสำหรับการบรรเทาผลกระทบ (Strategies for Mitigation)

แผนการสำหรับการบรรเทาผลกระทบ (Strategies for Mitigation)


แผนการบรรเทาผลกระทบประกอบด้วยการการดำเนินการที่ต้องการการจัดหาเงินงบประมาณ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความคิดด้านแนวทางจัดการ  

แผนงานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงและการระบุความอันตรายของสถานการณ์

สิ่งที่ต้องคิดในการนำการบรรเทาผลกระทบไปปฏิบัติ:

  1. 1. การป้องกันการเกิดอันตราย คือ แผนการพื้นฐานที่สุดซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยตามหลักกฎหมายในท้องถิ่น เช่น การติดเครื่องฉีดน้ำในอาคาร และอื่นๆ เช่น การตรวจสอบอาคารเพื่อให้ปลอดภัยตามกฎหมายการควบคุมอาคาร
  2. 2. การจำกัดวงขนาดหรือความเสียหายของความอันตราย กำหนดขอบเขตปริมาณของวัตถุอันตรายชนิดต่างๆเพื่อลดขนาดของการเกิดสารอันตรายรั่วไหล ตรวจสอบและปรับปรุงระเบียบของอาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ความต้องการแสงส่องว่างในช่วงบันไดที่มืด
  3. 3. แยกสถานการณ์อันตรายออกจากส่วนที่มีต้องการป้องกัน จำกัดวงบริเวณที่ใช้หรือเก็บวัตถุอันตรายด้วยการใช้ระเบียบสำหรับการคุมพื้นที่ ในบริเวณที่เก็บวัตถุอันตรายเป็นที่เปิด เช่น กลุ่มทั้งแก๊ส ควรจะมีเครื่องมือสำหรับควบคุมโดยรอบบริเวณอันตราย
  4. 4. ป้องกันการปล่อยวัตถุอันตรายที่มีอยู่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของสารอันตรายได้รับการทำเครื่องหมายที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพดีสำหรับการใช้งาน
  5. 5. เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบพื้นฐานของสิ่งที่เป็นอันตราย (Modify the basic component of the hazard) ตรวจดูว่าสารปรับสภาพ (neutralizing agent) มีพร้อมใช้งานในกรณีที่บรรจุภัณฑ์ของสารอันตรายเสียหาย
  6. 6. เผยแพร่ข้อมูล เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้กับสาธารณชน ตรวจให้แน่ใจว่าโปรแกรมสื่อสารข้อมูลอันตรายพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ทันที (a good hazard communication program is in place)
  7. 7. ลดค่าใช้จ่ายของสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยการเตรียมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างไว้ล่วงหน้า ในระหว่างการออกแบบและก่อสร้างอาคารหลังใหม่, หรือการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่, เตรียมรากฐานที่ยั่งยืนมั่นคง (sustainability matrix) และรวมเป็นส่วนหนึ่งในแผนการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมข้อมูลจากการออกแบบเดิม ข้อมูลนี้ประกอบด้วยระบบการกระจายน้ำแบบแยกเพื่อสงวนน้ำ, สวิตซ์และวาล์วที่ปิดการใช้งานได้ง่าย, และทางเชื่อมออกภายนอกที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชั่วคราว


บทความใกล้เคียง

Online

มี 14 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์