Login Form

เทคนิคการรวมระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001

ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องและพบว่าหลายองค์กรได้มีการจัดทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีถ้าองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย บุคลากร รวมถึงลดความสับสนในการดำเนินระบบ ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม:     - เข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการรวมระบบการบริหารการจัดการ
     - รับทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกันได้ของ ISO 9001,ISO 14001
     - ทราบถึงแนวทางในการรวมเอกสารของระบบการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม: เทคนิคการรวมระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001

เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบ ISO 9001,ISO 14001

ปัจจุบันได้มีการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และพบว่าหลายองค์กรได้มีการจัด ทำระบบการจัดการหลายระบบ ดังนั้นคงจะเป็นการดีถ้าองค์กรสามารถรวมระบบต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย บุคลากร รวมถึงลดความสับสนในการดำเนินระบบและการตรวจประเมินระบบ ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม:     - เข้าใจถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการรวมระบบการบริหารการจัดการ
     - รับทราบถึงข้อกำหนดที่สามารถรวมกันได้ และไม่สามารถรวมกันได้ของ ISO 9001,ISO14001
     - ทราบถึงแนวทางในการรวมเอกสารของระบบการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม: เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบ ISO 9001,ISO 14001

Online

มี 100 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์