รับสมัครผู้ร่วมงาน

ร่วมงานกับ สถาบันมาตรฐานอังกฤษ  สถาบันผู้ร่างมาตรฐาน ส่งมอบองค์ความรู้และการตรวจประเมิน

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติ

จบปริญญาตรีทุกสาขา

  • มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารหรือตัวแทนฝ่ายบริหาร
  • มีประสบการณ์ในการทำงานที่ต้องประสานงาน
  • ภาษาอังกฤษ พออ่านออกเขียนได้
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 

 

ตำแหน่ง :ผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ
• การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์: ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

ตำแหน่ง :ผู้ตรวจประเมินด้านคุณภาพ

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์: ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

 

ตำแหน่ง :ผู้ตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คุณสมบัติ
• การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านอาขีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์: ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

 

ตำแหน่ง : วิทยากร

คุณสมบัติ
• การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม / การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ : อย่างน้อย 3 ปี ในด้านการสอนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) / ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001, OHSAS 18001) ระบบคุณภาพ ( ISO9001) หากมีประสบการณ์ในการตรวจประเมิน หรือเป็นที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งประวัติ หลักฐาน เงินเดือนที่ต้องการมาที่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บริหารจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ
บริหารจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ