มาตรฐาน BS 8848 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานFieldwork, Expeditions and Adventure

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ตามแบบแผนมาตรฐาน BS 8848 และเป็นฉบับเต็มฉบับแรกนับจากตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2550กิจกรรมดังกล่าวเน้นให้คำปรึกษาแก่สาธารณชนในเรื่องของมาตรฐาน 8848 ฉบับปรับปรุง  ว่าด้วยเรื่อง สถานที่ต่างๆ การปฏิบัติภาคสนาม และกิจกรรมผจญภัยต่างๆ ภายนอกประเทศอังกฤษ

ช่วงบ่ายมีค่าใช้จ่าย  55 ปอนด์และ สมาคม RGS จะเป็นเจ้าภาพรับหน้าที่ดูแลหัวข้อต่างๆ  ตามแนวทางมาตรฐานในเชิงลึก

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วยบ่าย กรุณาเช็คข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์  RGS :

การจอง:  ตัวแทนลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ RGS
ราคา:     ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ต้องมีการจองล่วงหน้า
เวลา:   ช่วงเช้าจาก 10:30 ถึง 12:30
สถานที่:  Royal Geographical Society กรุงลอนดอน

สนใจโปรดติดต่อ

Login