Login Form

เพื่อให้เหมาะต่อการอ่านโดย Mobile ท่านสามารถติดตามบทความใหม่ๆได้ที่นี่  http://www.isotoyou2.com

หมายเหตุ: บทความนี้เขียนเพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้  ไม่มีข้อความใดสื่อใด ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการตรวจประเมินแต่อย่างใด  หากท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบทความ เพื่อเป็นการส่งมอบความรู้สู่สาธารณะ โปรดติดต่อเราได้ที่นี่

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ISO22301 | การประเมินความเสียหาย 2398
ISO22301 | แผนงานอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เฉพาะเจาะจง 1509
ISO22301 | ข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 1371
ISO22301 | การเพิ่มความอยู่รอดของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1347
ISO22301 | แผนการสำหรับการบรรเทาผลกระทบ (Strategies for Mitigation) 1574
ISO22301 | การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) 1534
ISO 22301 | ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน 1526
ISO22301 | การวางองค์กร (Organization) 1733
ISO22301 | ระดับและมาตรฐานการวางแผนการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 1388
ISO22301 | จัดลำดับการวางแผนการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไรดี 1625
ISO22301 | ลักษณะแผนการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3324
ISO14001:2015 การประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อม สำหรับซัพพลายเชน 12068
ISO9001:2015 5.1.2 การปฏิบัติการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส Part-2 7576
ISO9001:2015 6.1 การปฏิบัติการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส Part-1 115267
ISO9001:2015 5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น ตอน1 12177
ISO9001:2015 4.4 ระบบการบริหารคุณภาพและกระบวนการ 12724
ISO9001:2015 4.3 การกำหนดขอบข่ายระบบการบริหารคุณภาพ 11820
ISO9001:2015 4.2 ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 34212
ISO9001:2015 4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร 59622
ISO14001 : ตัวอย่างประเด็นปัญหาที่ควรนำมาพิจารณาเมื่อทำการประเมินปัญหาวัฏจักรชีวิต 19340
ISO14001:2015 Flow Chart 10361
ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร ISO14001:2015 35001
ผู้มีส่วนได้เสียกับ ISO9001:2015 43005
ISO14001:2015 FDIS การวางแผน 7272
ISO9001:2015 ความรู้องค์กร 38246
ISO 9001:2015 Revision คำถามที่ถามบ่อย 30148
อะไรบ้างที่เปลี่ยนจาก ISO 9001:2008 สู่ ISO 9001:2015 6723
อะไรบ้างที่เปลี่ยนจาก ISO 14001:2004 สู่ ISO 14001:2015 44055
OHSAS 18001 : เทคนิคการตรวจประเมิน ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร 5167
ISO 9001:2015 CD ประเด็นการเปลี่ยนแปลง บทที่ 4 ระบบการปรับปรุง 6947

Online

มี 104 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

ติตตามข่าวสารรวดเร็วก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษผ่าน line ได้ที่ @bsithailand 

เพิ่มเพื่อน

logoEntropy