แนะนำ ISO29990:2010

สถาบันให้การฝึกอบรมจึงต้องมีมาตราฐานเพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนฝึกอบรมที่จัดให้ลูกค้านั้น ถูกต้องเหมาะสม ปัจจัยที่ทำให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมคุณภาพการฝึกอบรมนั้น สามารถยกตัวอย่างสาขา ระบบบริหารงาน ดังนี้

  • การใช้หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก หน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละสาขาวิชา เช่น Auditor/Lead auditor IRCA Register course
  • การใช้ผู้สอนตามที่กำหนดคุณสมบัติในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง หรือผู้ที่เชี่ยวชาน เช่น เป็นผู้ตรวจในมาตราฐานนั้นเช่น Core Tool (FMEA, SPC, MSA, etc.) สอนโดย TS Auditor, Requirements Management System สอนโดย Lead Auditor มาตราฐานนั้น

จริงอยู่สถาบันให้การฝึกอบรมสามรถประยุกค์ใช้ ISO 9001:2008 ได้ ซึ่งทำให้กระบวนการบริหารการฝึกอบรมสามารถบรรลุความพึงพอใจลูกค้าได้ แต่ในการประยุกค์ใช้ ISO 9001:2008 นั้นองค์กรกำหนด กระบวนการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ (Product Realization Process) ของกระบวนการการฝึกอบรมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องยาก ปัจจุบันมีมาตราฐานISO29990:2010 ที่เป็นข้อกำหนดเกียวกับ Learning Organization ดังต่อไปนี้  ขณะนี้ BSI ทำการตรวจประเมินมาตราฐาน ISO 29990 แล้ว 32 ราย

สนใจโปรดติดต่อเรา

www

 

ติตตามข่าวสารรวดเร็วก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษผ่าน line ได้ที่ @bsithailand 

เพิ่มเพื่อน

BSI Group (Thailand) Co., Ltd. 

127/25 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร 02 294 4889-92    โทรสาร 02 294 4467
Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login

logoEntropy