หลักสูตรอบรม


เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ

 

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ISO22301ตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุวิกฤตระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ(BCMS) หรือ ISO 22301 ไม่เพียงแต่เอื้ออำนวยประโยชน์ในการปกป้องชื่อเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรักษากลุ่มลูกค้าขององค์กรนั้นๆ แต่ก็ยังสามารถยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้ทัดเทียมและได้เปรียบในตลาด

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 

ผู้ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบต่อการลงมือปฏิบัติตามระบบการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCMS รวมถึง

 

  • ที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน สารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
  • ผู้ที่ปฏิบัติงานระบบบริหารงานและเห็นว่าการ implement ระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) เป็นเรื่องใหม่
  • ผู้ที่สนใจที่จะหาข้อมูลการ implement ระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่อง (BCMS)

 

ค่าอบรม 10,000 บาท (ไม่รวม vat) สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

 

red-basketสำรองที่นั่ง

 

 

ติตตามข่าวสารรวดเร็วก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษผ่าน line ได้ที่ @bsithailand 

เพิ่มเพื่อน

BSI Group (Thailand) Co., Ltd. 

127/25 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร 02 294 4889-92    โทรสาร 02 294 4467
Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login

logoEntropy