ความคืบหน้า มาตรฐาน ISOI 9001:2015 , ISO14001:2015 และ มาตรฐาน OHSAS18001:2015 ( ISO45001:2015)

มาตรฐาน ISOI 9001:2015 , ISO14001:2015 และ มาตรฐาน OHSAS18001:2015 ( ISO45001:2015)

กำหนดการในการปรับปรุงแก้ไข มีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม จากแผนเดิมทีึ่ประกาศประมาณกลางปีหน้า ได้มีปรับแผนงานที่กำหนดไว้เบื้องต้นไปบ้าง ปัจจุบันกำหนดเวลาได้มีการปรับเปลี่ยนตามแผนงานข้างล่างนี้  ทันทีที่ BSI มีข้อมูลเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้ท่านทราบทันที

:D

iso9001-2015

iso14001-2015

ohsas18001-2015

 

 -END-

 

Login