อ่านร่างมาตรฐาน ISO9001:2105 DIS ก่อนใครกับ BSi

อ่านมาตรฐาน ISO9001:2015 DIS พร้อมให้ความเห็นในร่างได้ที่นี่

BSi - Draft Review Page

iso9001-2015dis

 


Login