หลักสูตร “ Business Continuity Management Systems Auditor/Lead Auditor (ISO 22301:2012)

Business Continuity Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course

ท่านอาจคาดหมายว่าองค์กรจะสามารถวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือกับ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยมีหลักสูตรระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจตาม มาตรฐาน ISO 22301 หน่วยงานสามารถสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการดำเนินการปฏิบัติการใน สภาวะวิกฤตโดยไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงัก โดยหลักสูตรนี้จะเป็นเพิ่มความมั่นใจของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้ถึงขีดสุดในระบบบริหารงานการจัดการความต่อ เนื่องในการดำเนินธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ พึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามการตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดถึ่ถ้วนถึงแนวทางต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มความมั้นใจว่าธุรกิจจะสามารถยืนหยัดในช่วงวิกฤตต่างๆ ได้หลักสูตรนี้จะช่วยในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นแก่การนำทีมการตรวจ สอบระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCMS) โดยเน้นจากหลักการปฏิบัติในการตรวจประเมินอิสระ หลักสูตรดังกล่าวเน้นการใช้การอภิปรายในชั้นเรียน (class discussion) และการจัดทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม (Group activities) และการจัดทำแบบฝึกหัดต่างๆ เป็นแนวทางในกระบวนการตรวจสอบบัญชี การวางแผน จากผลลัพธ์ที่ได้จากรายงานต่างๆ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ BCM Lead Auditor

 

สำรองที่นั่ง

 

ติตตามข่าวสารรวดเร็วก่อนใครพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษผ่าน line ได้ที่ @bsithailand 

เพิ่มเพื่อน

BSI Group (Thailand) Co., Ltd. 

127/25 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร 02 294 4889-92    โทรสาร 02 294 4467
Email :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login

logoEntropy