Login Form

วัด KPI ให้ถูกต้องนั้นสำคัญไฉน ใน ISOTS16949

ทำไม KPI ผลลัพธ์ เราออกมาดี แสนจะดี ส่งมอบก็ทันเวลาได้ 100% แถมงานเคลมก็ไม่มีทำไมยังมี CAR จาก auditor CB อีก

คุณเคยเจอปัญหามั้ยครับว่า เราคิดว่าวัด KPI ได้ถูกต้องแล้วทำไม โดน CAR จาก auditor

ทำไม ???

อะไรบ้างที่ต้องใส่ใจ

 หลายครั้งที่พบว่า เกิดเหตุการณ์ความเข้าใจไม่ตรงกัน ในการวัด KPI ขององค์กรกับการเก็บข้อมูลประเมินผลของลูกค้าไม่ตรงกัน เช่น

KPI

ผลที่องค์กรวัดส่วนใหญ่มักจะได้เต็ม 100% ซึ่งเหตุผลก็คือ ส่งทันภายในวันทั้งหมด แต่จะอยู่หรือไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่อาจทราบได้ แต่จริง ๆ ที่ลูกค้าต้องการคือ ให้อยู่ในช่วงเวลา 14.00-15.00 เท่านั้น

อ้าวเราโชว์ผลของเราแล้ว ทำไม auditor รู้ได้ยังไงว่าเราส่งไม่ตรงเวลาที่ลูกค้ากำหนด ???

มีหลายทางครับ เช่น ดูจาก customer score card ครับ ที่จะโชว์ผลการประเมินว่าองค์กรเราได้คะแนนการส่งมอบเท่าไหร่ หรือดูจากหลักฐานการส่งมอบอื่นครับ เช่น Delivery note เทียบกับ รายการเรียกงานจากลูกค้าในแต่ละรอบ เป็นต้น

ดังนั้น ความเข้าใจในข้อกำหนดลูกค้าสำคัญครับ ต้องศึกษาต้องเข้าใจ และต้องปฏิบัติตาม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและ ให้ลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าและบริการของเราครับ

Online

มี 93 ผู้มาเยือน และ 4 สมาชิก ออนไลน์