Login Form

การบังคับบัญชา

 คำว่าการบังคับบัญชา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ไม่ว่าองค์กรคุณจะมีคนมาก คนน้อย เพราะ องค์กรประกอบด้วยคน ดังนั้นทุกองค์กรจึงมีผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

ความเข้าใจกับคำว่า การบังคับบัญชา มีความสำคัญมาก กับความเข้าใจในสาระของมาตรฐาน ISO  เพราะมาตรฐาน ISO กล่าวถึงเรื่องบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีประเด็นเรื่องการบังคับบัญชา

อะไรคือ การบังคับบัญชา

คำว่า การบังคับบัญชา ประกอบด้วยคำว่า "บังคับ" +  "บัญชา" 

ภาษาไทย ใช้ภาษาได้ชัดเจนมาก 

ใช่ ใช้คำว่า บังคับ และ บัญชา

ผู้ที่เป็นหัวหน้าคน หรือผุู้ที่มีลูกน้อง จำเป็นต้อง รู้จักคำนี้ และเป็นทักษะสำคัญที่จะต้องมี

การเป็น หัวหน้าคน มีหน้าที่ ในการ " บังคับ " 

คำว่า บังคับ ไม่ใช่คำหยาบ ไม่ใช่คำไม่ดี

ใครขับรถได้ เขาต้องบังคับรถเป็น

 

การเป็น หัวหน้าคน มีหน้าที่ในการ " บัญชา "

ใช่ ออกคำสั่ง การออกคำสั่งไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดี

บางคน ชอบหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ เลยไม่ชอบออกคำสั่ง

บางคนไม่มีกึ๋น ไม่มีความคิด  เลยไม่เคยมีคำสั่ง

บางคนใช้ปอด ทำงาน เลยไม่เคยมีคำสั่ง

บางคน ไม่ชอบเสี่ยง เลยไม่เคยมีคำสั่ง

 หากกล่าวว่า คำว่า PDCA คือวงล้อการบริหารจัดการ ครึี่งหนึ่งของวงล้อคือการบังคับ + บัญชา

เพราะ

บังคับ =  ควบคุม (Control)  ,  บัญชา = สั่งการ (Plan)

ที่เหลือคือ

ทำตาม  = (Doing)  , ปรับปรุง (Action)

 

ครึ่งหนึ่งของ วงล้อ PDCA คื อ งานของการบังคับบัญชา (การบริหาร)....

ใช่งานของหัวหน้างาน หน้าที่หัวหน้างานคือ ....

บังคับ =  ควบคุม (Control)  ,  บัญชา = สั่งการ (Plan)

หลายๆคนบอกเรื่องเด็กๆ น่าเบื่อ

หลายๆคนอาจเกิดมาไม่เคยเข้าใจ คำว่า การควบคุมและการสั่งการ

คนที่ไม่เข้าใจคือหัวหน้างาน (รวมถึงผู้จัดการ, กรรมการ, presedent , เถ้าแก่ ... ) แย่ๆของคุณไง  

เอ หรือ จะเป็นคนที่เราเห็นตอนส่องกระจก เมื่อเช้า !!

 

ระบบ ISO ไม่ว่ามาตรฐานอะไร มีเครื่องมือที่บังคับให้องค์กรต้องมี

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย  -> ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ (planning)

- การติดตาม การวิเคราะห์  การทบทวน .... -> ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ (monitoring)

ISO บังคับให้องค์กรคุณ ต้องมีการบังคับบัญชา

หากท่านทราบว่าอะไรคือการบังคับบัญชา ท่านจะเข้าใจว่า องค์กรที่คู่ควรกับการรับรองระบบ  ISO เป็นอย่างไร

 ทำไมหัวหน้างานถึงมีปัญหาเรื่องการบังคับบัญชา

เรื่องของการบังคับ บัญชา ไม่ใช่เรื่องของความรู้ แต่เป็นอุปนิสัย บางคนเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยต้องดูแลใคร ย่อมไม่เหมือนใครบางคน เช่นพี่คนโตที่ถูกสั่งถูกสอบ บังคับให้เลี่้ยงน้อง ดูแลบ้าน ตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเต็มใจไม่เต็มใจก็ตาม แต่เขาถูกฝึก ถูกอบรม ถูกสั่งสอน ถูกปลุกฝังในสมอง ว่าเขาต้องดูแลรับผิดชอบ และต้องบังคับบัญชา สั่งการ

มุมมอง ความคิด จิตใต้สำนึกในการบังคับบัญชาย่อม ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับคุณหนูที่ถูกเลี่ยงดูมาในลักษณะไข่ในหิน

เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ในการเปลี่ยนความคิด เพราะกว่าแต่ละคนจะเข้าสู่การทำงาน เขาผ่านชีวิต วัยเด็ก วัยเรียน .... มามากกว่า 20 ปี ก่อนมาทำงานกับคุณ เปลี่ยนเขาไม่ง่ายหรอก

อะไรคือปัญหาหลัก ของการทำให้พนักงานตระหนักในเรื่องการบังคับบัญชา

อำนาจ

ใช่! อำนาจ

บางคนอยากได้ อยากมี

บางคนมี แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมี

บางคนมี แต่ไม่เคยใช้ (เพราะไม่รู้ว่าใช้อย่างไร)

บางคนไม่มี แต่ชอบใช้

ดังนั้น บางคนสำเร็จ บางคนล้มเหลว ในการเป็นหัวหน้างาน ในการเป็นผู้จัดการ( ถามจริง เถอะ....  บริษัทคุณมีผู้จัดการ จริงๆ ซักกี่คน)

หากคุณไม่มีอำนาจ คุณไม่สามารถบังคับบัญชาใครได้หรอก

พนักงานบางคน ในระดับล่างเมื่อองค์กรเติบโตขึ้น เขาได้รับอำนาจตามสายการบังคับบัญชา ตามระเบียบปฏิบัติ บางคนไม่รู้  บางคนแกล้งทำเป็นไม่รู้ บางคนใช้ไม่เป็น ขณะเดียวกัน บางคนใช้เปลือง ใช่เราเรียกคนประเภทนี้ บ้าอำนาจ (เจ้านายคุณเป็นคนประเภทนี้หรือเปล่า) 

 แหล่งที่มาของอำนาจมีอะไรบ้าง

1. อำนาจตามกฏเกณฑ์หรือตำแหน่ง

ดังนั้นเราควรมีการกำหนด อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ กฏเกณฑ์ในการทำงานให้ชัดเจน ทำการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรุ้และเข้าใจ จะสามารถลดปํญหาหัวหน้างานได้ในระดับหนึ่ง

2. อำนาจจากรางวัล

คนมีอำนาจเหนือช้างตัวโตๆ หรือสิงโต ด้วยอำนาจจากรางวัลเวลามันทำอะไรตามคำสั่ง ดังนั้น การให้รางวัลในการเลื่อนเงินเดือน ปรับตำแหน่ง การแสดงความชมเชย การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ระบบนี้สามารถสร้างอำนาจให้กับพนักงานในระดับหัวหน้างานคุณได้

3. อำนาจในการให้โทษ

กฏกติกา มารยาทในการทำงาน การมีวินัย ในการทำงาน พร้อมการลงโทษลงทัณฑ์ อย่างเข้มงวด สามารถสร้างอำนาจให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานได้ ดังน้ั้นมาตรการการลงโทษนี้ ไม่ว่าฝ่ายบุคคล หรือ หัวหน้างาน ต้องมีระบบกฏเกณฑ์ระบุไว้อย่างชัดเจน ต้องมีระบบในการติดตามได้

4. อำนาจบารมี

อำนาจในการมีความน่าเชื่อถือ การดึงดูดให้คนอื่นเอาเยี่ยงอย่าง เรื่องนี้ระบบช่วยเขาไม่ได้ การวางตัวของเขาเป็นสิ่งสำคัญ ในเรื่องนี้สิ่งที่ทำได้ต้องยึดดำรัสในหลวง ให้คนดีได้ดี ให้คนดีได้ปกครอง การให้ดนักงานดีเด่น พนักงานที่ประพฤติดีได้ดี ไม่ใช่ใครโวยวายเก่งได้ดี สิ่งนี้สามารถสร้างระบบการบังคับบัญชาในองค์กรได้ดี

5. อำนาจความเชี่ยวชาญ 

การมีความรุ้ในงานในเรื่องนั้นอยางลึกซึ้ง ทำให้คนอื่นต้องเห็นด้วย เห็นตามโดยดี ไม่ว่าเขาแนะให้ทำอะไร เรามักทำตามเสมอ สิ่งนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าผุ้เชี่ยวชาญ ดังนั้นประเด็นสำคัญคือผู้บริหารของท่านในแต่ละระดับ มีความรุ้เขี่ยวชาญในงานในส่วนงานของตนหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่น เชื่อถือ และการยอมรับ และปฏิบัติตามเป็นอย่างดี

จากข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการองค์กรให้ได้ดี มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่าอำนาจมาก  ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้จักวิธีการ ใช้อำนาจเป็นอย่างดี

ขอภาวนาให้ท่านมีแต่พนักงานในองค์กรที่เข้าใจและใช้อำนาจอย่างเหมาะสม

 อ้อ อีกอย่าง คนเยอะๆ ต้องมีการบังคับบัญชาเยอะแยะ

กองทัพใหญ่ระบบการสั่งการต้องซับซ้อน มีกลไกมากๆ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา

แต่ SME เป็นระบบย่อส่วน

ตราบใดที่สะท้อนและมีหลักฐานให้เห็นว่าการบังคับบัญชาเป็นไปอย่างเหมาะสม

ตราบนั้น ไม่มีปัญหากับการรับรองระบบISO ครับ

Online

มี 64 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์