Login Form

คนแบบไหนเหมาะให้ดูแลระบบการจัดการ

หากท่านต้องการเลือกคน ให้มาเป็นผู้ดูแลระบบบริหารจัดการ หรือแม้กระทั่งเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน งานพวกนี้ไม่ใข่ทุกคนจะทำได้ ไม่ใข่ว่าทุกคนที่ทำได้จะสำเร็จ คนประเภทไหนที่จะเหมาะในการปั้นและฝึกฝนเพื่อรับผิดชอบงานนี้ คุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ 4 ประการ

1 ต้องเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต

ต้องมีความหิวกระหาย อยากรู้ อยากเรียน ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะในที่สุดความรู้มันจะมาผสมกันได้ในแบบที่คิดไม่ถึง  เนื่องจากระบบการจัดการ ระบบบริหาร ไม่ใช่งานวิชาการ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน และสภาพแวดล้อมมากมาย ซึ่งไม่มีสูตรคณิตศาสตร์ที่ตายตัว คนที่ทำหน้าที่นี้่ต้องมีความรู้เชิงกว้าง มีความรู้หลายหลายด้าน ทำให้ต้องมีความรักในการเรียนรู้  ด้วยเหตุนี้คนที่ต้องมารับงานนี้ จึงต้องเป็นนักเรียนรู้นอกห้องเรียนตัวยง  


2 ต้องไม่ยึดติดกับอาชีพหรือสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมา

วิชาของโลกนี้ไม่ได้แบ่งเป็น “คณะวิชา” แต่คนไปแบ่งมันเอง พอจบวิศวกรเครื่องกลเลยไม่เข้าใจเรื่องการขายเรื่องการตลาด ไม่รู้เรื่องจัดซื้อ เรื่องกระจายสินค้า เรื่องจิตวิทยาผู้บริโภค เป็นต้น

เป็นเพราะผู้ที่รับงานนี้ต้องเกีี่ยวพันกับ หลากหลายฝ่ายงาน หลากหลายแผนกงาน หลายหลายบุคคล บางคนที่เรียนเก่ง แต่เก่งแต่เชิงลึกในสาขาวิชาอาชีพของตนโดย ไม่พยายามเข้าใจส่วนงานอื่นๆ คนประเภทนี้จะสร้างปัญหาในการทำให้ตัวเขาไม่เข้าใจความเป็นไป ของโลกแห่งความจริง ซึ่งจะทำให้เขาทำงานอะไรๆไม่สำเร็จ เพราะเขามองโลกด้วยสายตาที่คับแคบของเขาเอง บางคนรู้ลึกแต่ไม่รู้กว้าง บางคนคนเก่งวิชาการแต่ไม่เก่งคน ซึ่งเรื่องพวกนี้มักเกิดจากการยึดติด  

3. ต้อง " คลั่ง "

คนสามารถคลั่งได้โดยไม่ต้องบ้า  คนคลั่งเป็นคนที่จริงจังกับสิ่งที่ทำ คล้ายๆกับสิ่งที่เราเรียกว่า Passion คนเราพอทุ่มเท มีแรงปรารถนา ทำด้วยพลังทั้งหมดที่มี พลังจะแผ่ไปหาคนรอบข้าง คนอื่นจะฮึกเหิมกระตือรือร้นตาม ไฟจะลุกลามอยู่ในดวงตาและกริยาอาการ ประมาณว่าหากนั่งใกล้ๆต้องเอาน้ำลูบ คนเราหากทุ่มเทให้กับสิ่งที่ทำอย่างเต็มที่ สิ่งที่รัก ความสำเร็จจะตามมา

4 ต้องมีความกล้า

กล้าลองทำหลายสิ่ง หลายกิจกรรม โดยไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้ หรือไม่สำเร็จ  คนบางคนไม่ชอบลอง ไม่ชอบความล้มเหลว ระบบการจัดการเป็นการทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ไม่เคยเกิด เป็นการลองล้วนๆ คนที่เกิดมาไม่เคยทำผิด คนที่หน้าบาง ไม่เหมาะในการให้ดูแลงานประเภทนี้หรอก เขาจะเป็นตัวถ่วงรั้ง สร้างปัญหาให้กับองค์กรในมุมกว้างอย่างคาดไม่ถึง เพราะเหตุผลเดียว เพราะ เขากลัว หากเขาบริหารความกลัวในตัวเขาไม่ได้ ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งในการให้เ้ข้าใกล้ ให้ดูแลระบบบริหาร เพราะอะไรที่ทำแบบกลัวๆ ไม่กล้า ทำงานด้วยปอด ทำให้บริษัทเจริญไม่ได้หรอก จริงมั้ย

 

Online

มี 24 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์