Login Form

การจัดตั้งทีมงานคณะกรรมการไอเอสโซ

เมื่อท่านจำเป็นต้องตั้งคณะทำงาน คำถามคือว่าท่านควรตั้งใครดี กี่คนดี ต้องมาจากหน่วยงานไหนดี บทความนี้จะกล่าวในเรื่องว่าใครบ้างควรอยู่ในทีมงานเมื่อท่านจำเป็นต้องทำการตั้งทีมงานที่มักถูกเรียกว่าคณะกรรมการ

สิ่งสำคัญที่สุด ที่ท่านต้องชัดเจนในการตั้งทีมงานที่สุด คือ ท่านตั้งทีมงานมาก็เพื่อทำงานได้มากได้ดีที่สุด

ท่านตั้งทีมงานมาเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จที่สุด หลักการนี้ใช้ได้กับทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอะไรก็ตามซึ่งรวมถึงคณะกรรมการสวัสดิการ 5ส ไคเซ็น คุณภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ...

การตั้งคณะกรรมการให้มาทำงาน ก็เพราะเป็นงานโครงการเป็นงานที่ไม่เป็นงานประจำ การทำงานที่ไม่ประจำมักเป็นเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติในปัจจุบัน  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันต่างๆในปัจุบันไปหาอนาคตมักไม่ราบรื่น เพราะเป็นการทำให้ไม่เหมือนเดิม จึงต้องการความร่วมมือที่ไม่ธรรมดา และมีผู้คนที่คิดแบบไม่ธรรมดา

ระหว่างการปรับปรุงเปลี่ยน จะเกิดสิ่งที่กล่าวได้ว่าไม่มีระบบไม่มีระเบียบแบบแผนที่แน่ชัด  อะไรก็เกิดขึ้นได้ อาจมีการล่าช้า และอาจมีปัญหาให้ต้องแก้ตลอดเวลา

การทำงานให้สำเร็จนั้นไม่เพียงแต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากผุ้บริหารระดับสูงเท่านั้นที่ทำให้โครงการปรับปรุงต่างๆสำเร็จ แต่ต้องรวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง บางคตั้งก็ต้องมีผู้มีความรู้ทางเทคนิคที่จำเป็น สำหรับโครงการการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงดังกล่าว หรือต้องการคนที่เป็นผู้นำทางธรรมชาติ

คนที่อยู่ในทีมควรที่จะ

  • เป็นผู้มีอำนาจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะด้วยการสั่งหรือทำด้วยตัวเอง ผู้ที่อยู่ไปวันๆนั่งว่างๆ ทองไม่รู้ร้อน ไม่สมควรคัดเลือกให้อยู่ในทีม
  • เป็นคนที่ให้ทรัพยากร ดูแลทรัพยากร หรือมีทักษะเชี่ยวชาญที่สำคัญ ในการทำให้โครงการสำเร็จ
  • เป็นกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนั้นๆ จะได้การร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนในองค์กร
  • เป็นกลุ่มคนที่อาจสนับสนุนหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพราะระหว่างการทำโครงการจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้รับทราบเหตุผลเบื้องหลังของการกระทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งจะทำให้ลดการเข้าใจผิดที่ซึ่งก่อให้เกิดการต่อต้านที่ไม่จำเป็นได้

ใครไม่ควรอยู่ในทีม

  • คนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไป คนที่มีอัตตาสูงยึดมั่นมากไปจะไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นๆเข้าร่วม และมักจะเข้าข้างตัวเองจนอาจละเลยจุดอ่อนของตน ซึ่งจุดอ่อนต่างๆนี้สามารถเติมเต็มได้ด้วยจุดแข็งของคนอื่นๆ (เพราะเราต้องการจุดแข็งของทุกคนมาร่วมกัน จึงต้องใช้ทีมงาน)
  • คนช่าง ยุยง คนช่างยุจะเป็นคนที่ชอบเอาเรื่องคนนั้นไปบอกคนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบั่นทอน เป็นคนที่ชอบให้เกิดความแตกแยกระหว่างทีมงาน ซึ่งทำโดยตัวเองไม่รู้ตัวแต่เป็นนิสัยที่ทำเช่นนั้น
  • คนที่ไม่มีใจ ไม่กระตือรือล้น ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ หรือไม่มีเวลาให้กับทีมงาน คนประเภทนี้จะเป็นตัวถ่วงจากการคิดลบ และรบกวนเพื่อนร่วมทีม ทำให้บรรยากาศในการทำงานเสียหาย ต้องรีบนำออกจากทีมโดยเร็ว)

Online

มี 96 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์