Login Form

ทำไม คนชอบฝ่าฝืนกฎ

" ทำไมไม่ยอมทำตามกฏระเบียบ ทำไมไม่มีระเบียบวินัยกันเลย"  

คุณเคยบ่นอย่างนี้ไหม

แล้วรู้ใหมว่าทำไม

ความหมายของระเบียบวินัย
“ระเบียบ หมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการเช่น ระเบียบวินัย...” และ
“วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ เช่น วินัยทหาร วินัยสิกขาบทของพระสงฆ์...”

เมื่อมารวมกัน 2 คำ
จึงหมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่วางไว้ด้วยตนเองหรือหมู่คณะเพื่อเป็นแนวทาง ให้ตนเองหรือหมู่คณะได้ปฏิบัติให้บรรลุจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้

 

ในความเข้าใจที่เรามักคุ้น เรามักตีความคำว่า วินัย หมายถึง กฎ ระเบียบ ข้อห้าม ที่ ผู้ที่เหนือกว่าตั้งไว้เพื่อบังคับให้ทำตาม ในแง่นี้ วินัยจึงหมายถึงการควบคุมที่มาจากภายนอก

ทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าการควบคุมจากภายนอก เป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ผล แต่ไม่เคยหยุดคิดว่าทำไมไม่ได้ผล ได้แต่พยายาม กดขี่ เข้มงวด บังคับ จัดระเบียบ ให้พนักงานทำตามความต้องการขององค์กร

 

พฤติกรรมที่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ การทำในสิ่งที่ถูกห้ามเป็นการเรียกร้องเสรีภาพ การบังคับให้คนทำตามกฎระเบียบทำให้คนผู้นั้นรู้สึกว่ามิอิศรภาพที่มีอยู่ นั้นน้อยลง จึงนำไปสู่การต่อต้านและฝ่าฝืนข้อห้าม เพื่อนำอิสรภาพที่คิดว่ามีกลับคืนมา

การที่คนมีภาวะ ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ เผลอเป็นทำ เป็นขึ้นอยู่กับว่า เขาคิดว่าอิสรภาพของเขา ถูกคุกคาม ลิดรอน หรือ จำกัดหรือไม่ ถ้าไม่การต่อต้านและการฝ่าฝืนจะไม่เกิด

การมีวินัย จึงน่าจะหมายถึงการควบคุมจากภายใน หมายถึงว่า คนจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควร มิใช่อะไรห้ามไม่ห้าม เขาควรได้เรียนรู้มีโอกาสได้ลองถูกลองผิดในเรื่องที่ไม่ร้ายแรง เพื่อให้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

 

การให้ อิสระ ให้พนักงานได้เป็นตัวของตัวเอง กลับเป็นการสร้างวินัยในการควบคุมตัวเอง โดยไม่รู้ตัว การละเมิดกฎ ลองถูกลองผิด สำคัญคือต้องภายใต้การดูแล และ การให้คำปรึกษาจากหัวหน้างาน ด้วยเหตุผลนี้เราจึงควรเปิดโอกาสเท่าที่จะทำได้ในการ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงาน ปรับปรุง มาตรฐานระเบียบปฏิบัติ  

การที่หัวหน้าสอนงาน ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง สอนงาน ปล่อยงานให้ทำ บอกให้รู้สิ่งที่ต้องระวัง ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ทำตามระเบียบที่กำหนด
สิ่งที่เราจะได้คือ
หนึ่ง เขาจะทำเป็น
สอง เขาจะรู้ผลต่างระหว่างทำกับไม่ทำ
สาม เขาภูมิใจที่ตนเองควบคุมตัวเองเป็น

 ** จะเห็นได้ว่า การที่องค์กรใส่ใจกับสอนงาน มีวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน หัวหน้างานสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน หัวหน้างานสามารถบอกกล่าวถึงเหตุผลในการทำตามกฎกติกานั้นๆได้ว่า ต้องทำอะไร เพราะอะไร หรือเพื่ออะไร จะเป็นเหตุสำคัญในการสร้างวินัยให้กับพนักงาน  

หากเราต้องการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการมีวินัย  เราจำเป็นต้องทุ่มเทในการสร้าง ระเบียบปฏิบัติที่ดีในองค์กร แล้วจึงสร้างวินัยให้เกิดขึ้น หลังจากนั้นองค์กรเราจึงมีสิ่งที่เรียกว่าระเบียบวินัยที่ดีตามต้องการ

 

เพียง การบ่นกับการลงโทษ  ไม่อาจ สร้างวินัย ให้ใครได้หรอก
 

Online

มี 25 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์