Login Form

ISO22301 | ข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (first responder)

ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นอาจมาจากบุคลากรภายในอาคารขององค์กร หรือจากองค์กรขนาดใหญ่ที่มี
อาจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ
ก่อนที่บุคคลเหล่านี้จะวิ่งเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ พวกเขาควรได้รับข้อมูลที่ช่วยในการรับมือกับสถานการณ์และทำให้มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอในการทำงาน
ข้อมูลต่างๆควรทำให้พร้อม ตัวอย่างดังรายการต่อไปนี้

1. ประเภทของเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นคืออะไร?
2. บริเวณใดที่เป็นพื้นที่ฉุกเฉิน?
3. พื้นที่นั้นๆถูกปิดล็อกหรือไม่?
4. ใครเป็นผู้ถือกุญแจ?
5. ใครมีความรู้ในพื้นที่นั้น?
6. พื้นที่นั้นๆสามารถเข้าถึงได้มากกว่าหนึ่งทางหรือไม่?
7. มีแบบแปลนของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างหรือไม่?
8. มีบุคลากรกี่คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้?
9. ใครเข้าใจสถานภาพของระบบสาธารณูปโภค? 
10. มีสารอันตรายในพื้นที่เกิดเหตุหรือไม่? หากมี คืออะไร?
11. ใครคือคนผู้รับผิดชอบ?

ท่านจึงต้องเตรียม ข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้พร้อมใช้เมื่อเรียกหา ยามฉุกเฉิน

images

 


บทความใกล้เคียง

Online

มี 20 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์