Login Form

ISO22301 | การประเมินความเสียหาย

การประเมินความเสียหาย (Damage Assessment)

จุดมุ่งหมายของการประเมินความเสียหาย คือ การประเมินlสภาพอาคาร, สิ่งปลูกสร้าง, สถานที่ และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อ สรุปว่างานขององค์กรจะได้รับผลกระทบหรือไม่ และผู้ทำงานจะมีความปลอดภัยหรือไม่


ในระหว่างเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน อาจจะมีความจำเป็นที่ผู้ควบคุมดูแลอาคารสิ่งปลูกสร้างต้องใช้ทีมประเมินความเสียหายเพื่อระบุความเสียหายและให้คำแนะนำด้านการแก้ไขที่จำเป็น

 

แนวคิดของการประเมินความเสียหาย (Damage Assessment Concept)

เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและความเสียหายเกิดขึ้น หนึ่งในเรื่องสำคัญอันดับแรก คือ การค้นหาในกรณีมีบุคคลบาดเจ็บ (หรือ เสียชีวิต) และขอบเขตความเสียหายของทรัพย์สิน

ผู้บริหารระดับสูง หรือประธานกรรมการบริหาร (CEO) ขององค์กร จะมีความสนใจและต้องการที่จะรู้ในทันทีว่า มีการสูญเสียชีวิตหรือไม่ และอะไรคือผลกระทบหลักต่องานขององค์กร  รวมทั้งศูนย์ควบคุมการดำเนินการ(Command Operations Center (COC)) ต้องการข้อมูลเหล่านี้เช่นกัน  ดังนั้น ผู้ควบคุมดูแลอาคารสิ่งปลูกสร้าง จะต้องพยายามที่จะประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ฉุกเฉินให้เร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้เพื่อส่งรายงานสถานการณ์เบื้องต้น


ทีมประเมินความเสียหาย คือ หน่วยงานสำคัญของแผนการจัดการต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการจัดการอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสมาชิกของทีมจะได้รับการฝึกอบรมและได้รับข้อมูลในสิ่งที่จะต้องทำเมื่อถูกให้ปฏิบัติการ
สิ่งที่ต้องทำให้ทันที คือ การได้มาซึ่งข้อมูลจากคำถามดังต่อไปนี้:

A. มีผู้ประสบภัยหรือไม่?

1) จำนวนผู้เสียชีวิต?
2) จำนวนผู้บาดเจ็บ?
3) พวกเขาอยู่ที่ไหน?
4) อะไรคือสิ่งจำเป็นที่ใช้เพื่อช่วยเหลือพวกเขา?

B. ความเสียหายมีขนาดเท่าไหร่?

1) อะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับความปลอดภัยในการทำงาน (เช่น ที่ค้ำยัน (stabilize))?
2) ระบบสาธารณูปโภคปกติดีหรือไม่? หากปกติ สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นในอาคารได้หรือไม่?
3) สถานการณ์กำลังลุกลาม/ขยายตัวหรือไม่?
4) มีอันตรายจากการถล่มหรือไม่?
5) มีอันตรายจากการระเบิดหรือไม่?
6) มีแหล่งน้ำเจิ่งนอดหรือไม่? และสามารถสูบออกได้หรือไม่?
7) พื้นที่รอบๆควรได้รับการอพยพหรือไม่?(ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม)หรือไม่?
8) บันทึกและเอกสารสำคัญอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่?

C. ความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่จำเป็นคืออะไร?

1) ผู้รับเหมา (contractors)? ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟู (Restoration specialists)?
2) วัสดุ/อุปกรณ์
3) ระบบรักษาความปลอดภัย?

D. อะไรคือสาเหตุของสถานการณ์ฉุกเฉิน/ความเสียหาย?

1) เป็นอุบัติเหตุใช่หรือไม่?
2) เป็นการกระทำโดยตั้งใจ? การก่อการร้าย?

 

การสำรวจประเมินความเสียหาย (Damage Assessment Surveys)

ทีมประเมินความเสียหายจำต้องทำการสำรวจมากกว่าหนึ่งครั้ง: ครั้งแรกคือรวบรวมข้อมูล ในทันที (ไม่เกิน 60 นาที) จากนั้นตามด้วยการสำรวจข้อมูลอย่างละเอียด  ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับการฟื้นฟู

ข้อมูลคือสิ่งสำคัญในระหว่างช่วงแรกของสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อมูลเหล่านี้ควรได้รับการป้องกันและไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าประธานกรรมการบริหาร (CEO), ประธาน, หรือ บุคลากรที่รับผิดชอบจะมีโอกาสตรวจสอบและปรึกษาหารือกัน

ข้อมูลเหล่านี้สามารถกลายเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาล
1. ข้อมูลจากการสำรวจในทันทีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ควบคุมการดำเนินการ (COC) เพื่อใช้ระบุขนาดของสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อส่งไปยังประธานหรือประธานกรรมการบริหาร (CEO) นอกจากนี้ กิจการสาธารณะและแผนกทรัพยากรมนุษย์ยังต้องการข้อมูลนี้เพื่อเตรียมตอบคำถามจากการสอบถามของสื่อ, ลูกค้า, พนักงาน, ผู้เช่า, และครอบครัว ขณะนี้คือเวลาที่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจะได้รับการระบุ โครงสร้างจะได้รับการทดสอบด้านความมั่นคงเพื่อรองรับความช่วยเหลือ
2. ข้อมูลจากการสำรวจแบบละเอียด คือ การสำรวจเชิงลึกของทั้งอาคารและอุปกรณ์, การทำเอกสารความต้องการเฉพาะเจาะจงสำหรับการฟื้นฟูในระยะยาว


บทความใกล้เคียง

Online

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์