Login Form

รอยเท้าคาร์บอน เบื้องต้น

2022-02-18 17-53-41 carbon500

รอยเท้าคาร์บอน คืออะไร

มาตรวัดก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ห่วงโซ่อุปทาน โดยมีหน่วยวัดเป็น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ( เช่น คาร์บอน ไนตรัสออกไซด์ ทีเทน ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ....etc)

ทำไมต้องเป็นตัวเลขตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เพราะอะไรที่วัดได้จึงจัดการได้

จึงมีเทคนิค ในการทำการแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นตัวเลขที่วัดได้
เทียบเคียงได้ ทวนสอบความคืบหน้าได้

เริ่มวัดอะไรก่อนดี

ท่านต้องวัดสิ่งที่สำคัญที่สุด
ท่านต้องรู้ว่ากำลังมีส่วนร่วมต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้มากน้อยเพียงใดและมาจากไหน
และเพื่อท่านจะได้รู้ถึง การลดความเสี่ยงจากแรงกดดันที่กำลังมาจากลูกค้าหรือรัฐบาลท่าน

รู้รอยเท้าคาร์บอน จะช่วยอะไรองค์กรท่าน

ท่านจะ

สามารถระบและจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพ

  • ประเมินกลยุทธ์การลดกาซเรือนกระจก
  • วัดความคืบหน้าของการบรรลุเป้าความยั่งยืน
  • รายงานสมรรถนะของการจัดการคาร์บอนต่อผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการ หรือ โครงการต่างๆ
  • พัฒนากลยุทธ์ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การให้บริการ ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการควบรวมเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

 เริ่มอย่างไรดี

1. กำหนดขอบเขต ว่าจากแหล่งที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ว่าจากซัพพลายเชนในห่วงโซ่อุปทานที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม หรือ ว่าผู้ซื้อ หรือ ผู้ใช้สินค้าหรือบริการจากคุณ หรือ ทั้งหมด
2. ระบุและกำหนดปีฐาน ( Baseline year) เพื่อเปรียบเทียบผลงานในปีนี้และปีต่อๆไป
3. รู้ว่ากิจกรรมอะไรที่ก่อให้เกิดรอยเท้ามากที่สุด และ อะไรที่ง่ายต่อการลด หรือควรจะต้องลดให้มากที่สุด

การวัดปริมาณคาร์บอน เริ่มต้นโดยคุณต้อง

- ระบุว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ต้องการอยู่ที่ไหน อยู่กับใครหรือใครเป็นคนรู้ว่าข้อมูลที่เหมาะสมอยู่ที่ไหน
- ระบุตัวคนในบริษัทที่รู้วิธีทำให้ได้มาซึ่งข้อมูล
- รวบรวมและระบุช่องโหว่ในข้อมูล (หากข้อมูลหายไปบ้างก็มีทางแก้)
- วิเคราะห์และแปลงข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบ
- ทำการสำรวจสถานประกอบการเพื่อระบุโอกาสลดรอยเท้าในทางที่ให้ผลประโยชน์ทางการเงินสูงสุด
- วิเคราะห์และทำรายงาน ( ตันต่อรายรับ ตันต่อผลิตภัณฑ์ ตันต่อพื้นที่)
- สื่อสาร สื่อสาร สื่อสาร

ดูเพิ่ม เรื่องการใช้ข้อมูลรอยเท้า

end
https://www.bsigroup.com/th-TH/Standards/carbon-footprint/

บทความใกล้เคียง

Online

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์