Login Form

ISO14001:2015 การประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อม สำหรับซัพพลายเชน

การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม กับ ซัพพลายเออร์ (Supplier / outsource )ประเมินอย่างไร

การประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมีหลายวิธี 
ท่านจำต้องเลือกวิธีการประเมินประเด็นให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
อาจต้องใช้วิธีการที่แตกต่างจากแบบโบราณ ที่พิจารณาเฉพาะในกระบวนการผลิตหรือในรั้วโรงงาน
 
การพิจารณาว่าอะไรเป็นประเด็นหรือไม่เป็นประเด็นสำหรับ outsource
เป็นการประเมินเพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็นในมุมสิ่งแวดล้อม  
จึงต้องเป็นการมองในมุม ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
ท่านสามารถจัดกลุ่มผู้ส่งมอบและประเมินตามผลกระทบกับกลุ่มนั้นๆ
 

ทำอย่างไร

โดยเอากระบวนการ ที outsourceหลักๆ  มาทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แล้วสรุปความน่าสนใจที่ต้องจัดการในมุมสิ่งแวดล้อม (สูง กลาง ต่ำ)  
ทั้งนี้ก็เพื่อ เพื่อพิจารณากลุ่มของ outsource หรือ กลุ่มของงานใดที่ต้องควบคุม 
ตามนโยบาย หรือนำไปกำหนดนโยบาย ตามบริบทในปีนั้นๆ
แล้วต่อไปค่อยเป็นการประเมินว่าบริษัทจะใช้มาตรการ วิธีการใดดี
ที่ต้องไปดำเนินการจัดการกับ ผู้ส่งมอบ หรือกิจกรรม ในกลุ่มนั้นๆ ต่อไป
14001-green
ที่มา BIP 2203 The sustainable procurement guide. Procuring sustainably using BS 8903
 
 

จะประเมินสมรรถนะหรือรายงานสมรรถนะในการบริหารจัดการผู้ส่งมอบในมุมสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ท่านต้องถามตัวท่านว่า ท่านต้องการให้ผู้ส่งมอบของท่านเป็นอย่างไรในมุมสิ่งแวดล้อม ในอีก 3 ปีข้างหน้า
หากท่านคิดออก ท่านก็กำหนดสมรรถนะที่ต้องทำการวัดและกำหนดแผนการกิจกรรมได้ครับผม
ลองดูตัวอย่าง (ต้องรบกวนตะแคงดูครับ เทห์ดี)
 14001-supplier
 

Area

ปี 09/10

ปี 10/11

ปี 11/12

ปี 12/13

ปี 13/14

ปี 14/15

พลังงาน

50% ของการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นอยู่กับ UU energy impact

30% ของการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงให้เห็นถึงการลดการใช้พลังงาน

80% ของการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นอยู่กับ UU energy impact

50% ของการจัดซื้อจัดจ้างแสดงให้เห็นถึงการลดการใช้พลังงาน

1 forward มุ่งมั่นในการเปิดตลาดการซื้อขาย

100% ของการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นอยู่กับ UU energy impact

50% ของการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงให้เห็นถึงการลดการใช้พลังงาน

2 forward มุ่งมั่นในการเปิดตลาดการซื้อขาย

1 forward มุ่งมั่นในการส่งมอบ

3 forward มุ่งมั่นในการเปิดตลาดการซื้อขาย

2 forward มุ่งมั่นในการส่งมอบ

4 forward มุ่งมั่นในการเปิดตลาดการซื้อขาย

3 forward มุ่งมั่นในการส่งมอบ

5 forward มุ่งมั่นในการเปิดตลาดการซื้อขาย

คาร์บอนไดออกไซด์

   

30% ของรายงาน footprint ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมาก

50% ของรายงาน footprint ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมาก

30% ซื้อขายพลังงานทดแทนจาก UU

50% ของรายงาน footprint ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมาก

10% ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

50% ของรายงาน footprint ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมาก

20% ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และ 10% ส่ง carbon footprint ไปยังวัตถุดิบ

วัสดุ,อุปกรณ์

 

30% ของรายงาน supplier มีการรีไซเคิลวัสดุอุปกรณ์

70% ของรายงาน supplier มีการรีไซเคิลวัสดุอุปกรณ์

50% เตรียมไว้สำหรับ good industry standard practice (Wrap, WWF, etc) และลดเป้าหมายของ reuse 5 ตัวอย่าง

90% ของรายงาน supplier มีการรีไซเคิลวัสดุอุปกรณ์

70% เตรียมไว้สำหรับgood industry standard practice (Wrap, WWF, etc) และลดเป้าหมายของ reuse 10 ตัวอย่าง

90% ของรายงาน supplier มีการรีไซเคิลวัสดุอุปกรณ์

90% เตรียมไว้สำหรับgood industry standard practice (Wrap, WWF, etc) และ ลดเป้าหมายของ reuse 15 ตัวอย่าง

 

การฝังกลบกากของเสีย

70% ของรายงาน supplier จัดส่งกากของเสียเพื่อฝังกลบ

90% ของรายงาน supplier จัดส่งกากของเสียเพื่อฝังกลบ

30% ของ supplier มีเป้าหมายในการลดการฝังกลบกากของเสีย

2 forward มุ่งมั่นในการเปิดตลาดการซื้อขาย

90% ของรายงาน supplier จัดส่งกากของเสียเพื่อฝังกลบ

50% ของ supplier มีเป้าหมายในการลดการฝังกลบกากของเสีย

30% ของ supplier สามารถลดการฝังกลบกากของเสียได้

1 forward มุ่งมั่นในการส่งมอบ

3 forward มุ่งมั่นในการดำเนินการ

2 forward มุ่งมั่นในการส่งมอบ

4 forward มุ่งมั่นในการเปิดตลาดการซื้อขาย

90% ของรายงาน supplier จัดส่งกากของเสียเพื่อฝังกลบ

90% ของ supplier มีเป้าหมายในการลดการฝังกลบกากของเสีย

50% ของ supplier สามารถลดการฝังกลบกากของเสียได้

3 forward มุ่งมั่นในการส่งมอบ

5 forward มุ่งมั่นในการดำเนินการ

มลพิษอากาศ

   

50% ของเครื่องยนต์ มีการดำเนินการตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม (Euro CAT4)

 

75% ของเครื่องยนต์ มีการดำเนินการตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม (Euro CAT4)

90% ของเครื่องยนต์ มีการดำเนินการตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม (Euro CAT4)

วัตถุอันตราย

 

30% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

 

75% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

50% ไม่มีความเสี่ยงระดับ red > ระดับmitigation

 

90% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

90% ไม่มีความเสี่ยงระดับ red > ระดับmitigation

ความหลากหลายทางชีวภาพ

30% ของโครงการก่อสร้างมีการวางแผนดำเนินการ (biodiversity action plan)

30% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

50% ของโครงการก่อสร้างมีการวางแผนดำเนินการ (biodiversity action plan)

75% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

50% ไม่มีความเสี่ยงระดับ red > ระดับmitigation

75% ของโครงการก่อสร้างมีการวางแผนดำเนินการ (biodiversity action plan)

90% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

90% ไม่มีความเสี่ยงระดับ red > ระดับmitigation

น้ำ

   

10% ของรายงาน footprint ใช้น้ำปริมาณมาก

25% ของรายงาน footprint ใช้น้ำปริมาณมาก

50% ของรายงาน footprint ใช้น้ำปริมาณมาก

10% ลดการใช้น้ำ

75% ของรายงาน footprint ใช้น้ำปริมาณมาก

20% ลดการใช้น้ำ

10% ส่ง water footprint ไปยังวัตถุดิบ

มลพิษทางน้ำ

 

30% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

 

75% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

50% ไม่มีความเสี่ยงระดับ red > ระดับmitigation

 

90% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

90% ไม่มีความเสี่ยงระดับ red > ระดับmitigation

การปฏิบัติ

(Fair treatment)

75% ของ supplier มีการชำระตามเวลา

£100K ของธุรกิจ SME– Tier 2 และ ระดับต่ำกว่าลงมา

>80% ของ supplier มีการชำระตามเวลา

£200K ของธุรกิจ SME– Tier 2 และ ระดับต่ำกว่าลงมา

>90% ของ supplier มีการชำระตามเวลา

£300K ของ supplier มีการชำระตามเวลา

มาตรฐานแรงงาน

Supply chain

มาตรฐานแรงงาน

มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเมื่อเดือนมิถุนายน 2009 (to meet Dow Jones)

30% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

 

75% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

50% ไม่มีความเสี่ยงระดับ red และ press briefing เช่น after mitigation

 

90% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

90% ไม่มีความเสี่ยงระดับ red และ press briefing เช่น after mitigation

การศึกษา

 

30% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

 

75% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

50% ไม่มีความเสี่ยงระดับ red > ระดับmitigation

 

90% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

90% ไม่มีความเสี่ยงระดับ red > ระดับmitigation

พนักงาน

30% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

 

75% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

50% ไม่มีความเสี่ยงระดับ red > ระดับ mitigation

 

90% ของ Supplier มีการประเมินความเสี่ยง

90% ไม่มีความเสี่ยงระดับ red > ระดับmitigation

 
 
 
 
 
END
 
 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์