Login Form

ตรวจประเมินภายในไม่เห็นได้อะไร

" ตรวจประเมินภายในมาหลายครั้งแล้ว ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย"
หากท่านเคยได้ยินคำนี้ในองค์กรท่าน  อาจถึงเวลาที่ท่านต้องบอกให้ทีมผู้ตรวจประเมินภายในทราบว่าอะไรคือ ปัญหาขององค์กรท่านที่ท่านต้องการให้เขาค้นหามาให้ท่าน 

ข้อมูล หลักฐานอะไรที่สิ่งที่ท่านอยากได้จากการตรวจประเมินภายใน

ท่านต้องมั่นใจว่า ผู้ตรวจประเมินของท่านทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน มีความสามารถในการจับประเด็นเรื่องราวปัญหา 

การตรวจประเมินภายในจากผู้ตรวจที่มีทักษะและมีความเข้าใจ จะทำให้กระบวนการตรวจติดตามภายในได้ประโยชน์กับองค์กร 


คนเราทำอะไรก็ต้องมีเหตุมีผล ก็ต้องหวังผลครับ

หากท่านทำการตรวจประเมินภายในแล้วไม่ได้ประโยชน์ใดๆในการปรับปรุงองค์กร คงต้องมีอะไรที่ผิดพลาดแน่ๆ

การตรวจประเมินเป็นการหากหลักฐานว่าองค์กรได้มีการวางแผนและมีการควบคุมงานต่างๆได้ดี 

ท่านควรสั้งให้ผู้ตรวจประเมินภายใน มองหาหลักฐานระหว่างการตรวจประเมินเพื่อพิสูจน์ว่า

 1. มีสินค้าที่คุณภาพต่ำ หรือมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอหรือๆไม่
 2. มีหนทาง วิธีการ การทำงานให้ต้นทุนลดลงกว่านี้ได้หรือไม่
 3. สามารถควบคุมเวลาส่งมอบได้ดีกว่านี้หรือไม่
 4. สามารถทำการพัฒนาสินค้า วิธีการ ไปกว่าเดิมหรือไม่
 5. สินค้าสามารถตอบสนองต่อลูกค้า ให้ได้มากกว่านี้หรือไม่
 6. แรงงานมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่
 7. พนักงานมีจิตสำนึกในด้านคุณภาพเพียงพอหรือไม่
 8. เครื่องจักรขาดการดูแลที่ดีหรือไม่
 9. มีอัตราสูญเสียจากการผลิด / จัดเก็บ สูงหรือไม่
 10. สายการผลิตมีประสิทธิภาพ ที่เพียงพอหรือไม่
 11. มีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีหรือไม่
 12. ฯลฯ

บทความใกล้เคียง

Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์