Login Form

เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก

หากท่านเพิ่งขอการรับรองระบบครั้งแรก ท่านอาจมีความกังวลที่ต้องเตรียมการตรวจประเมินครั้งแรกนี้ รายการข้างล่างนี้ จะช่วยท่านเตรียมการเพื่อให้สามารถรับการตรวจประเมินได้อย่างสะดวก ....

MR เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก :

ทำการสื่อสารขอบเขตการตรวจประเมิน และแผนการตรวจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้มั่นใจว่าบุคลากรหลัก จะอยู่ในช่วงที่มีการสัมภาษณ์ทำการตรวจสอบว่า เจ้าของกระบวนการสามารถที่จะอธิบายปัจจัยเข้าและออกของกระบวนการทรัพยากรและวิธีการที่จำเป็นกิจกรรมและมาตรการควบคุม

จัดเตรียมให้ผู้ตรวจประเมินสามารถเข้าถึงเอกสารที่จำเป็นทำการวางแผน เรื่องการเดินทางของทีมผู้ตรวจประเมิน

ผู้จัดการในพื้นที่ ที่จะถูกตรวจประเมินควรจะ :

ทำความคุ้นเคยกับเอกสารในพื้นที่ของตนทำการเดินตรวจพื้นที่ เพื่อทำการตรวจสอบการดำเนินงานตรวจสอบว่าเอกสารถูกต้องเท่านั้นที่ใช้อยู่ระบุว่าบันทึกใด ที่ระบุการสอดคล้องกับข้อกำหนดเตรียมตัวในการนำเสนอ สมรรถนะในการปฏิบัติในพื้นที่ทำให้มั่นใจว่าพื้นที่ทำงานสะอาดและเป็นระเบียบทำให้มั่นใจว่า สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเดิมได้รับการจัดการแก้ไขทำการสรุปแจ้งพนักงานในพื้นที่ ว่าจะมีการประสานงานหรือตอบคำถามกับผู้ตรวจประเมินอย่างไรสื่อสารประโยชน์ของการตรวจประเมิน และสิ่งที่สามารถเรียนรู้จากการตรวจประเมินเข้าร่วมในการตรวจประเมินและการประชุม

ผู้ตรวจประเมิน ต้องการผู้นำทางดังนั้นผู้นำทางต้อง :

รู้ระบบบริหารคุณภาพและการทำงานของระบบเข้าใจแผนการตรวจประเมินและพื้นที่สามารถมีเวลาที่จะอยู่กับทีมตรวจประเมินไม่ตอบคำถาม หรือชี้แจงแทนผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ทำหน้าที่เป็นพยาน สำหรับกรณีที่อาจสรุปเป็น nonconformitiesช่วยให้ผู้ตรวจประเมิน สามารถรักษาเวลาในการตรวจตามแผนทำการจดบันทึก เพื่อที่จะสามารถติดตามการดำเนินการ

พนักงาน ในพื้นที่ที่จะถูกตรวจประเมินควรจะ :

ทำความเข้าใจนโยบายคุณภาพและบทบาทเตรียมตัว โดยร่วมในการตรวจติดตามภายใน ไม่ว่าเป็นผู้ตรวจหรือถูกตรวจทราบว่า เอกสารที่จำเป็นเก็บไว้อยู่ที่ไหนต้องสามารถหาบันทึกได้อย่างรวดเร็วรู้วิธีการตอบคำถามผู้ตรวจประเมินเตรียมพร้อมในการแสดงวิธีการทำงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรู้ว่าเป้าหมายคุณภาพในพื้นที่ของตนมี อะไรบ้าง มีเป้าหมายใดที่บรรลุ มีอะไรที่ไม่บรรลุ แนวโน้ม และ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายคุณภาพ

พนักงานควรเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามจากผู้ตรวจประเมินตรวจสอบเช่น

อะไรคือวัตถุประสงค์ของกระบวนการกรุณาอธิบายงานและความรับผิดชอบของคุณอะไรคือปัจจัยเข้าของกระบวนการ และ งานได้ถูกส่งต่อมาจากหน่วยงานใดอะไรคือทรัพยากร (เอกสาร ข้อมูล วัตถุดิบ วิธีการ) ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการนี้คุณทราบได้อย่างไร ว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรคือ การอบรม ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นแสดงให้ดู ให้บอก วิธีที่คุณทำงานรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องหากเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คุณต้องทำอย่างไรบันทึกสำหรับกิจกรรมนี้ ถูกเก็บไว้ที่ใดมีวิธีการใด ในการควบคุมกระบวนการอะไรคือวัตถุประสงค์กระบวนการ?ทำการวัดสมรรถนะของกระบวนการอย่างไรหากต้องการจะปรับปรุงกระบวนการ ต้องทำอย่างไร

เมื่อถูกสัมภาษณ์ พนักงานควรจะ :

ฟังคำถามผู้ตรวจประเมินอย่างระมัดระวังให้ตอบสั้นๆ ตามความจริงตอบคำถามที่ถามอย่างเฉพาะเจาะจง อย่าตอบกว้างๆทำการหลีกเลี่ยง เบี่ยงเบนไปสนทนาเรื่องอื่นๆเป็นสหกรณ์ไม่ทำให้เข้าใจผิดหรือการป้องกันหลีกเลี่ยงการปรุงแต่ง เสริมเติมเรื่อง หรือบอกเรื่องที่ไม่เป็นจริงให้ถาม หากไม่เข้าใจคำถามอย่าตอบในเรื่องที่ไม่รู้ ไม่จำเป็นที่ต้องรู้หรือตอบทุกอย่างในบางกรณี แจ้งให้ผู้ตรวจประเมินทำการสอบถามกับบุคคลในหน้าที่อื่นที่อาจทราบคำตอบ

หลังจากตรวจประเมิน ให้แน่ใจว่าได้ :

ท่านได้ขอบคุณพนักงานทุกคนสำหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา จัดทำระบบสรุปผลการตรวจสอบประเมินให้ทำการดำเนินการแก้ไขดำเนินการติดตามสถานะของการแก้ไขให้เสร็จสิ้นให้ทันเวลาตรวจสอบว่าการดำเนินการแก้ไขนั้นมีประสิทธิผลแจ้งองค์กรผู้ตรวจประเมินตามความเหมาะสมทำการวิเคราะห์ผลและระบุแนวโน้ม เพื่อทำการป้องกัน

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์