Login Form

ทำไมการตรวจติดตามภายในมักล้มเหลว

ปกติการตรวจติดตามภายในมักล้มเหลว เนื่องจาก....

 

 • เตรียมตัวน้อยไป
 • เกณฑ์ในการตรวจประเมินไม่ชัด หรือ ประเด็นในการตรวจไม่แจ่ม (checklist) ใช้ checklist ทั่วๆไปในการตรวจประเมิน
 • ความรู้ ทักษะ วัยวุฒิ อายุ คุณวุฒิ ผู้ตรวจประเมิน ไม่พอ
 • ความมุ่งมั่นผุ้บริหาร
 • ระบบการรายงานที่ เชย ใช้ภาษาลอยไปลอยมา เป็นทางการเกินไป
 • ไม่ใส่ใจกับปัญหาหรือโอกาสในการปรับปรุงที่พบ

ถึงแม้สาเหตุข้างต้น จะเป็นเหตุผลที่สำคัญในการทำให้การตรวจติดตามภายในล้มเหลว แต่ยังมีเหตุผลอื่นๆที่ทำให้ล้มเหลวแฝงอยู่อีก ดังนี้ ..

1.0 เหตุผลในการทำตรวจติดตามภายใน ไม่ได้เรื่อง

 • ทำการตรวจติดตามเพราะลูกค้าหรือ CB บังคับให้ทำ
 • ทำเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเท่านั้น
 • ไม่เข่าใจว่าการตรวจประเมิน จะช่วยให้ปรับปรุงสมรรถนะองค์กรอย่างไร

2.0 ไม่มีเจ้าของ ไม่มีผู้นำ

 • ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ MR แต่เพียงผู้เดียว และ มักเป็น MR ที่ไม่มีอำนาจ
 • มอบหมายให้คนไม่รู้กระบวนการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เป็นผู้ทำ หรือรับผิดชอบ


3.0 คนทำ ไม่เข้าใจกระบวนการตรวจติดตาม

 • พยายามตรวจประเมินทุกอย่าง
 • ไม่รู้ว่า กระบวนการไหน สำคัญ ไม่สำคัญ ไม่รู้ว่ากระบวนการไหนมีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ
 • ไม่รู้วิธีการตรวจ ไม่รู้ว่าอะไรคือกระบวนการหลัก
 • ไม่มีความรู้ และเข้าใจกระบวนการอย่างลึกซึ้ง
 • ไม่รู้เกณฑ์ในการตรวจประเมินกระบวนการ

4.0 ออกแบบระบบตรวจติดตามไม่ดี

 • ระบบเรื่องมาก ยาวมาก น่ารำคาญกว่าติดต่อราชการสมัยก่อน
 • ไม่เข้าใจประโยชน์ และไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตรวจติดตาม
 • ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกค้าของระบบตรวจติดตาม ซึ่งต้องการให้ระบบตรวจติดตามง่าย ดี มีประโยชน์
 • สร้างระบบที่ชักช้า ซับซ้อน มีการรายงานข้อมูลที่ช้าไม่ทันกาล ไม่ว่าส่งข้อมูลช้า หรือวิเคราะห์ช้า
 • ไม่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจติดตาม
 • ไม่พยายามใช้หลักการ lean ระหว่างการตรวจติดตาม

5.0 มองข้ามโอกาส ในการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร

 • สร้างระบบที่นำเข้าสู่การโต้แย้ง ใช้ในการหาเรื่องกัน เบลมกัน มีการเมือง
 • สร้างระบบการแก้ไขป้องกันที่ช้า และทำกันอย่างไม่ใส่ใ
 • ไม่มีการสื่อสาร การแก้ไขที่ได้กระทำ
 • มีการละเลย ให้ผู้บริหารบางระดับ ละเลย ไม่ต้องโดนตรวจ

บทความใกล้เคียง

Online

มี 52 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์