Login Form

คุณสมบัติผู้ตรวจติดตามภายใน

ทำไมผู้ตรวจประเมินภายในจึงสำคัญ

ความคิด ความเห็น ของผู้ตรวจประเมินภายใน ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยิ่ง

บริษัทให้เขาทำการตรวจประเมินระบบ เพื่อหาจุดอ่อน หาสิ่งที่ต้องปรับปรุงหาสิ่งที่ต้องแก้ไข

หาปัญหาอุปสรรคขององค์กร หาแนวทางการแก้ปัญหาให้กับองค์กร

อะไรบ้างที่เป็นคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินที่ดี

 

1. เป็นคนที่เชื่อมั่นว่า หากต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ต้องเปลี่ยนวิธีการ

เขาต้องรู้หลักการของเหตุและผล เชื่อมั่นในกระบวนการ ไม่ใช่โชคชะตา เชื่อมั่นว่าทุกอย่างปรับปรุงได้ และมีสิ่งที่ดีกว่าเสมอ

 

2. ต้องสนใจในเรื่องที่ควรใส่ใจ

การจดจ่อ ทุ่มเท มุ่งทำสิ่งที่จำเป็น ทำให้เกิดความสำเร็จ ผู้ตรวจประเมินต้องเข้าใจว่า การทำทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกัน เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม จนถึงอาจกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ ปัญหาในองค์กรอาจมีมาก มีสิ่งที่ต้องทำอีกมาก แต่มักมีบางสิ่งที่สำคัญกว่าอีกสิ่งเสมอ ดังนั้นเขาจะรู้ว่าอะไรคือปัญหาขององค์กรในวันนี้ ที่ต้องใส่ใจ ระหว่างการตรวจประเมิน ไม่ใช่คนที่อยู๋ในความฝันต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกอย่าง !

 

 3.ต้องไม่เป็นคนที่คันขาซ้ายแต่เกาขาขวา

การออก CARs เพื่อให้ทำการแก้ไข เป็นการกำหนดว่า ใครเป็นเจ้าของพื้นที่ ที่ต้องรับผิดชอบ อะไรที่ต้องทำการแก้ไข อะไรที่ต้องปรับปรุง เขาต้องรู้ว่าประเด็นปัญหาที่พบ เป็นเรื่องของเอกสาร, วิธีการ, การควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน, เรื่องการสนับสนุนจากผู้บริหาร, เรื่องของส่วนงานผลิตหรือควบคุมคุณภาพ หรือวางแผน

4. ต้องไม่เป็นคนมักง่ายในการสรุปปัญหา

ไม่รู้ว่าตรงใจหรือไม่ ว่าแต่ว่ามีสักข้อที่ใช่คุณหรือไม่ครับ ท่านผู้ตรวจประเมินภายในขอรับ....

บทความใกล้เคียง

Online

มี 88 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์