Login Form

ปัญหาของการขยายธุรกิจ กับการตรวจประเมินระบบ

ระบบการจัดการต้องได้รับการปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้เหมาะกับบริบททางธุรกิจตลอดเวลา

ถามว่าทำไม  ก็เพราะว่าระบบการจัดการที่ดีต้องเหมาะสมต่อขนาดขององค์กรท่านด้วย

หากองค์กรท่าน มีพนักงาน 20 คน  อยู่นิ่งๆ ไม่เติบโตไม่ถดถอย ระบบการจัดการของท่านที่เป็น ที่ท่านมีอยู่ก็อาจจะเหมาะและเรียกได้ว่าดี สมดังใจ

แต่เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น จาก 20 ไป 40 คน  ท่านอาจพอทนไหว ท่านอาจต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น ในการควบคุมดูแล  

แต่ถ้าหากเติบโตจาก 40 เป็น 80  (จาก 80 เป็น 160) แม้ว่าจะเป็นการเติบโตในอัตราเท่าตัวเท่ากัน ท่านอาจเริ่มไม่สนุกนักในการดูแลกิจการให้เป็นไปดังหวัง  ท่านมักจะพบปัญหาหลักๆของการจัดการองค์กรให้ได้ดังใจ

อะไรบ้างที่องค์กรขนาดเล็กอย่างท่านจะต้องพิจารณา

การบริหารงานประจำวัน

เถ้าแก่มักเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อธุรกิจมีขนาดเล็ก เจ้าของมักต้องลงมือทำคนเดียว จึงมักทำได้ทุกอย่าง พองานมากขึ้นจำเป็นต้องเลือก ให้มีผู้ช่วย โดยให้ระบบมาช่วยเหลือ บางคนทำใจได้ในการมอบหมายงาน บางคนไม่ บางคนอยากมอบอำนาจ อยากมอบหมายงาน แต่มอบไม่เป็น ทำให้เกิดปัญหาของการมอบหมายงานและกระจายอำนาจ มากกว่านั้น การที่ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว การสร้างคน การจัดการโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ให้พร้อมกับการเติบโตกับองค์กร บางครั้งแทบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในการทำให้มีระบบที่แน่นอน

การวินิจฉัยปัญหา

ปัญหาของเรื่องนี้คือ เถ้าแก่มักเป็นผู้ที่รอบรู้ มีประสบการณ์ ทำให้การตัดสินใจด้วยประสบการณ์ และมักมีคำตอบสำเร็จสำหรับทุกอย่าง เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น ทำให้ห่างจากสภาพหน้างานจริง ทำให้การตัดสินใจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ลูกน้องอาจรู้ข้อมูลที่ดีกว่า มากกว่านั้นลูกน้องที่มีอยู่อาจไม่มีความสามารถในการวินิจฉัยปัญหา ท่านอาจประสบปัญหาในการทำให้เขาหัดมอง หัดคิด

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

เมื่อเริ่มธุรกิจ ทำมากับมือ ลูกค้าท่านมักต้องการเจรจากับท่านเพียงผู้เดียว คำถามคือทำอย่างไรถึงสามารถสร้างมือสอง มารับงานหน้าที่นี้ได้บ้าง รวมถึงทำอย่างไรให้ลูกค้าเราอยากพูดคุยติดต่อมือสองของเร

การรอบรู้

ความรอบรู้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเนื่องจาก ความรอบรู้ของท่านทำให้ท่านไม่วางมือ ปล่อยมือให้พนักงานทำงานในสิ่งที่เขาควรทำได้ ซึ่งหมายถึงการเกิดความเสี่ยงขึ้น การให้โอกาส การติดตาม รวมถึงการสอนงาน เป็นเรื่องที่สำคัญมากระหว่างที่องค์กรเติบโต

...................

รู้ไปทำไม : ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการ จำเป็นต้องเข้าใจปัญหาของสถานประกอบการณ์ในแต่ละช่วงการเติบโตของธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถทำการตรวจประเมิน เข้าใจปัญหา รู้วาอะไรเรียกว่าเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล ไม่ใช่ทำ ISO แล้วกระดาษเต็มบริษัท โดยตอบไม่ได้ว่ามีไว้ทำไม เพื่อใคร

Share

บทความใกล้เคียง

Online

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์