Login Form

เทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย

การตั้งค่าเป้าหมายเป็นเรื่องใหม่และเรื่องใหญ่ขององค์กร

การตั้งค่าเป้าหมายกับองค์กรที่ไม่เคยมีเป้าหมาย เป็นเรื่องใหญ่

การตั้งเป้าหมายที่ไม่ดี สร้างปัญหาให้กับคนในองค์กรมากกว่าไม่มี

 

ข้อกำหนด ISO9001:2008, 5.4.1 ให้ท่านต้องมีวัตถุประสงค์คุณภาพ แต่การตั้งเป้าหมายและค่าเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุเป็นศิลปะ

เป้าหมายที่ท่านตั้งนั้น เหมาะสมหรือไม่ รายการตรวจสอบนี้อาจช่วยท่านได้

1. โดยรวมทุกๆฝ่ายแผนก ทีมงาน จะบรรลุเป้าหมายมากกว่า 70% ที่ตั้งไว้หรือไม่
2. พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายหรือไม่
3. เป้าหมายที่ตั้ง เป็นเป้าหมายที่มีไว้เพื่อเพิ่มสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานหรือไม่
4. พนักงานมีความกระตือรือล้นที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย หรือเอาแต่ค่อยบ่น
5. คุณกำหนดเป้าหมายโดยดูพื้นฐานจากข้อมูลสมรรถนะเดิมรวมกับสภาพเศรษกิจหรือไม่

6. คุณได้ให้พนักงาน ทำการวิเคราะห์ กำหนดแผนงาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหรือไม่
7. คุณได้ให้รางวัลเมื่อพนักงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่
8. คุณได้ให้การอบรม คำแนะนำ เพื่อให้พนักงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่
9. มาตรวัดเป็นธรรม เชื่อถือได้หรือไม่ ตัวเลขที่ได้มาสามารบิดเบือน หรือไม่
10. คุณใช้ค่าเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม่
11. พนักงานรู้สึก ร้อนๆ หนาวๆ กับมาตรการในการวัดสมรรถนะในการทำงานหรือไม
12. รางวัลที่ให้ พนักงานต้องใช้ความพยายามเพื่อจะไขว่คว้ามาหรือไม่

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์